Sundmolen, CPH Porthouse. C.F. Møller. Photo: Mads Frederik

Sundmolen, CPH Porthouse

I Indre Nordhavn, København, oppføres 86 nye familieboliger på Sundmolen. De nye boligene i Sundmolens byggefelt 5.05 tar utgangspunkt i den typiske københavnske karré og bygger videre på historien om den tradisjonelle byggeskikk fra Nørrebro, Vesterbro og Østerbro.
 Sundmolen, CPH Porthouse. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

CASA A/S

Adresse

København, Danmark

Omfang

8 000 m², 86 leiligheter

År

2016-2019

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Byggefeltet er blant de mest sentrale i den nye planen for utviklingen av hele Sundmolen, og visjonen er tydelig - stedet skal fungere som fremtidens bærekraftige by, hvor bykvartalet skal ha et tydelig grønt preg, eksisterende pakkhus skal bevares og integreres, og byrom langs vannet skal skape et nytt og unikt sted i København.

De nye boligenes særegne arkitektonisk stil bidrar til å skape en rolig og intim atmosfære som underbygger opplevelsen av en levende by på vannet. Bygningenes høyde tilpasses omkringliggende grønne rom og utsikten mot havnen slik at det sikres behagelige lys- og skyggeforhold. Det etableres passasjer i full bygningshøyde. Disse bidrar til å trekke lys inn i både gårdsrom og boliger. Passasjene skaper samtidig en naturlig forlengelse og forbindelse mellom de felles grønne byrommene og boligenes indre gårdsrommene. Dessuten gir passasjene boligprosjektet et vertikalt uttrykk som står i kontrast til de fire bevarte pakkhusene på Sundmolen. Disse kjennetegnes ved et markant horisontalt uttrykk.

Les mer

Flere prosjekter | Boliger

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.