Museum Kolding, Staldgården. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Museum Kolding, Staldgården

Skisseprosjekt som forvandler en fredet stallbygning til et moderne museum og kulturelt kraftsenter i Kolding.
 Museum Kolding, Staldgården. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Fakta

Byggherre

Museum Kolding

Adresse

Kolding, Danmark

Omfang

5 600 m²

År

2024

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andre samarbeidspartnere

HAVE Kommunikation

Den fredede bygningen Staldgården i Kolding har hittil vært utilgjengelig for publikum. Med ombyggingen åpnes bygningen - og sammen med det kongelige slottet Koldinghus danner den et bygningskompleks som er et historisk landemerke, en levende møteplass for lokalbefolkningen og et dynamisk senter for kommunikasjon, kunnskap og opplevelser for alle besøkende.

Staldgården har i årenes løp både vært stutteri for det danske forsvaret, Gestapos hovedkvarter og et arbeidslivssenter. Med skisseforslaget forvandles den historiske bygningen til hjertet av Museum Kolding, som formidler byens historie og har en av Danmarks fineste sølvsamlinger.

En bygning i konstant utvikling

Skisseprosjektet omfatter restaurering og transformasjon av Staldgården, som har mer enn 600 års historie og bærer preg av ulike brukere og formål over tid. Prosjektet innebærer en omfattende bygningsanalyse av de ulike bygningsdeler og funksjoner, som representerer hver sin periode i Staldgårdens historie, som en bygning i stadig utvikling i forhold til tid og funksjon. I tett samarbeid med Museum Kolding er det utviklet prinsipper for museumsdesign basert på en mulighets- og behovsanalyse, slik at transformasjonen av Staldgården blir et levende og moderne museum som også kan etableres innenfor de strukturelle rammene.

Med utgangspunkt i bygningens bevaringsstatus, som fokuserer på Nicolai Eigtveds ombygging i 1736, er transformasjonen skissert med stallgårdsmotivet som den sentrale fortellingen gjennom hele museumsopplevelsen. Det er et tydelig skille i arkitektur og materialitet mellom stallgårdsmotivet, de eksisterende og nye museumselementene i de gamle fløyene. Slik settes huset i spill som et moderne museum med spor av de mange fortidsminnene, som til sammen forteller historien om en bygning som har vært rammen om små og store begivenheter i både lokal og nasjonal historie.

Les mer

Flere prosjekter | Kultur/Renovering & Transformasjon

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.