Banekvarteret. C.F. Møller

Banekvarteret

Helhedsplanen for den nye bydel Banekvarteret i Aarhus overdækker banegraven og skaber en ny og grøn bydel i hjertet af byen.
 Banekvarteret. C.F. Møller
Fakta

Bygherre

DSB Ejendomme

Adresse

Aarhus, Danmark

Omfang

110000 m²

År

2017-

Entreprenør

MT Højgaard

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Andre samarbejdspartnere

Aarhus Kommune

Banekvarteret er en helt ny bydel skabt ved at overdække togbanerne imellem Bruuns Bro og Frederiks Bro i det centrale Aarhus. Den nye bydel skal sikre byens borgere effektiv infrastruktur og skaber samtidig en attraktiv bydel, som binder banegården og byen sammen med ny bebyggelse. Bebyggelsen etableres i overvejende grad som karrébebyggelser. Karréerne vil blive holdt i samme stil og ca. seks etager som de tilstødende bebyggelser. Der placeres desuden et tårn i øst og vest, som markerer området og to pladser i hver ende af området. Begge pladser skaber attraktive byrum, som hænger sammen med, og etablerer, en overgang til den øvrige bymidte mod Bruuns Bro, Frederiks Bro, Hallssti, Kriegersvej og Orla Lehmanns Allé. På pladsen i vestenden etableres der en terrasserende side, som åbner op mod togbanerne og Aarhus K, hvor byens borgere kan nyde solnedgangen. I modsatte ende ligger Banegårdspladsen med adgang til banegården og direkte nedgange til perronerne. Begge pladser forbindes af et butiksstrøg. Hele bydelen ligger oven på en etage med parkeringspladser, der ligger lige over baneterrænet. Parkeringsetagen, med 670 parkeringspladser, holder byrummet bilfrit uden at gå på kompromis med en effektiv infrastruktur. Der integreres rummelige cykelparkeringsområder og nye holdepladser for taxi i helhedsplanen.

Forbereder til elektrisk togdrift

Projektet løser samtidig DSBs udfordring med at etablere elektrisk togdrift på Aarhus Banegård. Det sker ved at forlænge perronarealerne udover det nuværende og dermed skabe plads og påkrævet frihøjde uden at nedrive den eksisterende banegårdsbygning og butiksarkade.

Læs mere

Flere projekter | Planlægning

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.