Hovedkontor for Energinet. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Hovedkontor for Energinet

Energinets nye, samlede hovedkontor understøtter selskapets rolle som en sentral aktør i realiseringen av den grønne omstillingen og deres behov for et nytt og samlet hovedkontor med plass til 900 ansatte.
 Hovedkontor for Energinet. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Fakta

Byggherre

Energinet, Ny domicilbygning i Erritsø

Adresse

Fredericia, Danmark

Omfang

26 750 m², inkl. 7 600 m² kjeller

År

2023-2026

Byggherrerådgiver

D|K2 Bygherrerådgivning

Entreprenør

NCC

Ingeniør

Artelia

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Energinet er et uavhengig offentlig selskap under Klima-, energi- og forsyningsdepartementet som eier og utvikler el- og gassnettet i Danmark.

Prosjektet omfatter en utvidelse av Energinets eksisterende hovedkontor, noe som skaper en funksjonell og estetisk sammenheng. Den nye bygningen, som består av tre forskjøvede kuber som følger landskapets formasjoner og fremstår harmonisk med geometrien til det eksisterende bygget, skaper både en fysisk og visuell forbindelse mellom det gamle og det nye.

Planløsningen er nøye planlagt med fokus på en rasjonell struktur og en «flowstrategi» som fremmer både naturlige møteplasser og effektive bevegelsesmønstre. Sentralt plassert i det nye tilbygget fungerer kantinen som et sosialt samlingspunkt, mens de to kontorfløyene gir maksimal fleksibilitet og gode dagslysforhold.

En enhetlig og moderne karakter

Atmosfæren fra det opprinnelige bygget er videreført i det nye, og hovedkontoret fremstår som et moderne kontorbygg med kvaliteter som transparens, lys, klarhet og romslighet. I tillegg har det nye tilbygget tregulv og trekjerner som gir kontrast og motspill til de lyse overflatene på vegger, tak og i atriet.

For å understøtte grønne strategier og ressursbevissthet er det brukt sirkulære løsninger i form av resirkulerte og upcyclede materialer som gir interiøret et unikt uttrykk. Kasserte trestykker fra gulvproduksjonen er for eksempel brukt som trelister langs kantene i atriet. Kasserte arbeidsklær som ikke lenger kan gjenbrukes, fungerer som akustiske absorbenter, og engangs fat er smeltet om til bordplater og hyller. Tresøyler med mekaniske skjøter bidrar til et lavt klimaavtrykk og gir samtidig et varmt og taktilt preg. Denne designstrategien bidrar til å gi Energinets hovedkontor et enhetlig og moderne preg som signaliserer åpenhet, tilgjengelighet og innovasjon i form av nye, varierte og fleksible arbeidsmiljøer som kan støtte organisasjonens fremtidige utvikling.

Bygningen er planlagt å oppnå en DGNB Gull-sertifisering.

Les mer

Flere prosjekter | Kontor & Forretningsvirksomhet

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.