GEYSIR - KV HEKLA

Nytt modernt bostadstorn i Kista, norr om Stockholm, med Food Court i bottenvåningen och en grön innergård där de boende och krögarna kan odla sina egna grönsaker.

HYBRID TOWER

Nytt bostadstorn i Västerås, med en grön trädgård på 15:e våningen, blir ett karakteristiskt landmärke i staden.

KAJSTADEN

Kajstaden är ett centralt och sjönära bostadskvarter vid Öster Mälarstrand i Västerås.

LUNDS CENTRALSTATION

En modern mötesplats och infrastrukturell nod, båda i Lund och för regionen, med en ny stationsbyggnad, nya kommersiella lokaler, restauranger och hotell, samt en renovering och flytt av den befintliga tillbyggnaden från 1800-talet.

NAJADEN 1

Nytt bostadskvarter i Lund. Förslaget för kvarteret ”Najaden” tar tillvara på platsen med nära förbindelse till sjö och natur.

THE VILLAGE STHLM

Flerbostadshus i hjärtat av Hammarby Sjöstad med fokus på miljöriktigt byggande och anpassade bostäder och gårdar för stora familjer.

ÖRNSRO TRÄSTAD I ÖREBRO

Örnsro Trästad är ett visionärt bostadsområde centralt beläget i Örebro som fokuserar på att integrera naturen i det urbana landskapet.

BIOMEDICUM, KAROLINSKA INSTITUTET

Ny, toppmodern laboratoriebyggnad som ska vara ett samlande kraftcenter för forskningen vid ett av världens ledande medicinska universitet, Karolinska Institutet i Stockholm.

FALSTERBO KANALBY

En ny bostadsmiljö och en publik destination bland tallskogen vid brofästet för Falsterbokanalen med fokus på social och ekologisk hållbarhet.

HSB 2023 - HAGASTADEN

Vinnarprojekt för trä-bostadshöghus i Hagastaden som erbjudar vackra, funktionella och flexibla rum och ökad livskvalitet genom att sammanväva de boendes, bostadsföreningens och stadens liv.

KVARTERET GALTEN

Ett nytt kvarter mitt i Lund som med egna butiker och torg, en biograf och en stor grön innergård skapar en liten stad med en unik identitet, där vardagslivet, bra gemenskap och närhet till gröna omgivningar står i fokus.

NYA TIUNDASKOLAN

Tiundaskolan är en modern grundskola med förskola som är attraktiv, trygg och tillgänglig för alla.

SLOTTSSKOGSRINGEN

En social mötesplats i form av ett mångsidigt och aktivt parkområde som vänder sig till en bred publik och uppmuntrar till mer lek och rörelse nära naturen.

TOFTA SKJUTFÄLT

Nya faciliteter for at utöka Försvarsmaktens kapacitet på Gotland.

TÄBY PARK SKOLA

Förslaget till nya Täby Park Skola skapar stadsliv och sammanför staden med det gröna genom sin form och funktionalitet.

CITYBANAN, STOCKHOLM

Södra delen av Citybanan, en ny järnvägstunnel för pendeltåg under Stockholms innerstad.

ZENHUSEN NORRA DJURGÅRDSSTADEN

Zenhusen står på kanten mellan stad och natur i den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

ÅRSTAFÄLTET - BOSTADSKVARTER I STOCKHOLM

Nytt bostadskvarter med 90 lägenheter vid Årstafältet i Stockholm, en stor naturpark med rekreativa kvalitéer för de boende.

GUSTAVSBERGS CENTRUM

Förslag till stadsutvecklingen i den svenska staden Gustavsberg genom ett ny och rekreativ sätt att tänka stadens centrum.

VÄRTATERMINALEN, STOCKHOLM

Stockholms nya färjeterminal för den fasta färjeförbindelsen till Finland och Baltikum.

ALVIKS TORN

Bostadsbebyggelse omfattande ett 18-vånings höghus och en veckad bostadslänga på ca åtta våningar.

HSB 2023 - FLEMINGGATAN

Vinnarprojekt för omvandling av kontorsbyggnader i centrala Stockholm till innovativa och hållbara bostäder.

HSB 2023 - VÄSTERBROPLAN

Vinnarprojekt för 34-våningshus i centrala Stockholm.

UPPSALA NYA KRAFTVÄRMEVERK

Uppsalas nya kraftvärmeverk är ett möte mellan stad, park och industri.

VASAMUSEET, OM- OCH UTBYGGNAD

Om- och utbyggnad av Sveriges största turistattraktion som ger bättre tillgänglighet för alla och ökar besökskapaciteten.

ÖREBRO RESECENTRUM

Förslag till nytt resecentrum i Örebro der förenklar trafiken och utvecklar denna uppdelning med ett nytt stråk och kopplar ihop dom två stadsdelarna.

HARBOUR STONES LINDHOLMEN GÖTEBORG

Masterplan för ett nytt bostadsområde på Lindholmen, en del av Göteborgs gamla industrihamn.

POINT HYLLIE

Mixed-use development med bostäder, kontor och butiker.

SKIPARK 360°

Världens mest kompletta inomhusskidanläggning.

SLUSSEN

Masterplan för området vid Slussen i Stockholm som binder ihop Södermalm och Gamla Stan.

FRIENDS ARENA

Sveriges nya nationalarena för fotboll.

SEB CAMPUS

Förslag till nytt huvudkontorsområde i Norra Djurgårdsstaden för bank- och pensionskoncernen SEB, med plats för 6 000 medarbetare.

TÄVLING FÖR VÄSTHAMNEN, HELSINGBORGS HAMN

Projekttävling om att utforma och gestalta Helsingborgs Hamn AB's containerterminal till en modern och effektiv terminal.

AKUT- OCH INFEKTIONSKLINIK, SUS - INREDNING OCH SPECIALINREDNING

Inredning och design av specialinredning till den nya Akut- och Infektionskliniken i Malmö, som är Sveriges största och modernaste i sitt slag.

AKUT- OCH INFEKTIONSKLINIK, SUS, MALMÖ

Den runda akut- och infektionskliniken skyddar mot smittspridning.

GOBIGAS

Anläggning för produktion av biometan - projekt GoBiGas - där man via avbruten förbränning av främst skogsavfall framställer fordonsgas.

HÖGHUSET CONTINENTAL, STOCKHOLM

En 30 våningar hög byggnad i centrala Stockholm med hotel och kontor.

STOCKHOLM GLOBE ARENA

Inomhus multiarena för upp till 16 200 åskådare.

SWEDBANK STADION

Fotbollsstadium med koncentration på närhet mellan spelare och publik.

ÄLVSTRANDENS UTBILDNINGSCENTRUM

Om - och tillbyggnad av Älvstrandsgymnasiet till utbildningscentrum med bl.a. grundskola, gymnasium och vuxenundervisning.

NY SIMHALL, ÄNGELHOLM

Förslag till ny simhall i gränslandet mellan skog och stad i Ängelholms Kommun.

SKYVIEW, STOCKHOLM

SkyView är en attraktion bestående av två glasgondoler som tar besökande upp till toppen av Stockholms multiarena Ericsson Globe.

THE WORLD VILLAGE OF WOMEN SPORTS

Förslag till ny stad för kvinnors sport i Malmö med bl.a. bostäder och kontorslokaler.

FRIBLICK, RÄTTSPSYKIATRISK ANLÄGGNING

Tävlingsförslag till rättspsykiatrisk anläggning.

FÖRSVARSHÖGSKOLAN | UDENRIGSPOLITISK INSTITUT I STOCKHOLM

Om- och nybyggnad av 20 000 m2 utbildningslokaler, bibliotek och kontor.

BIOGASANLÄGGNING, HENRIKSDALS RENINGSVERK I STOCKHOLM

Biogasanläggning för rening av rågas vid Henriksdals Reningsverk i Stockholm.

GÄRSTADVERKET

Utbyggnad av befintligt kraftvärmeverk och sopförbränningsanläggning.

TRYGG-HANSA STOCKHOLMSKONTORET

Ombyggnad av Trygg-Hansahuset i Stockholm.

KANAL 5

Kanal 5s nya kontor i Stockholm.