Hälsovägen. C.F. Møller

Hälsovägen

Hälsovägen i Huddinge, ett förslag på ett levande och naturnära bostadskvarter med 300 nya bostäder och lokaler i bottenplan med hållbarhet och tillgänglighet i fokus.
 Hälsovägen. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

SHH Bostad

Adress

Huddinge, Sverige

Omfattning

300 Bostäder

År

Tävling mellan 2020-05-06 till 2020-08-14

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • Projektering. 2021
  • Markanvisningstävling. 2020

Projektet tar sig an behovet av innovativa boendeformer och hållbart byggande, vilket är i linje med kommunens vision för Flemingsbergs framväxt. Flemingsberg bedöms vara ett av landets viktigaste utvecklingsområden, med en stark tillväxt och stora utvecklingsmöjligheter. Utmärkande för Hälsovägen är att byggnaderna utförs med trästomme, innefattar co-living-bostäder och är gestaltat med värdeskapande urban arkitektur med integrerad landskapsdesign. Teamet omfattar såväl arkitekter som landskapsarkitekter, och projektet kommer genomföras i nära samarbete med företaget Colive vilka erbjuder ett socialt och flexibelt boendekoncept genom co-living.

Integration mellan byggnad och landskap

Förslaget är baserat på hus byggda i trästomme med fasader av trä och plåt. Längs Hälsovägen möts man av en sockel i sten gjord av granit från platsen med stora glaspartier som bidrar till att skapa känslan av en levande stadsgata. Landskapsavdelningen har gestaltat den gemensamma gården på den befintliga, branta och klippiga terrängen, vilket är ett utmärkt uttryck for C.F. Møllers designtillgång där byggnad och landskap förenas.

Förslaget är ett fint exempel på att C.F. Møllers helhetsgrepp och holistiska arbetssätt möjliggör omvändandet av projektets utmaning i att förtäta och tillvarata befintliga naturvärden och istället skapa lösningar som gynnar både stadsbilden, arkitekturen och utemiljön.

Läs mera

Fler projekt | Bostäder

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.