Hälsovägen. C.F. Møller

Hälsovägen

Hälsovägen i Huddinge, ett förslag på ett levande och naturnära bostadskvarter med 300 nya bostäder och lokaler i bottenplan med hållbarhet och tillgänglighet i fokus. Byggnader väl anpassade efter platsens topografi.
 Hälsovägen. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

SHH Bostad

Adress

Huddinge, Sverige

Omfattning

300 Bostäder

År

Tävling mellan 2020-05-06 till 2020-08-14

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • Projektering. 2021
  • Markanvisningstävling. 2020

Projektet tar sig an behovet av innovativa boendeformer och hållbart byggande, vilket är i linje med kommunens vision för Flemingsbergs framväxt

Läs mera

Fler projekt | Bostäder

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.