Alviks Torn

 Alviks Torn. C.F. Møller. Photo: Morgan Ekner

Uppdragsgivare

PEAB Sverige AB

Adress

Stockholm, Sverige

Omfattning

32500 m²

År

2008-2015

Tävling

1:a pris i parallellt uppdrag och fortsatt arbete. 2008

Alviks Torn är ett skulpturalt bostadsprojekt utformat för att bli ett landmärke och tillföra stadsdelen Alvik och Stockholm – ett nytt ansikte och tydlig identitet mot Mälaren. Platsen är belägen ned mot vattnet precis i övergången mellan stad och landskap, vilket har gett inspiration till det arkitektoniska uttrycket.

Byggnaderna – 151 lägenheter fördelat på två bostadshus, en L-formad kvartersbyggnad åtta våningar och ett 18 våningar högt landmärke – hämtar sin yttre form och linjer från klipp struktur och branterna vid Mälarenas strand.

Den yttre formen ger varje bostad optimalt dagsljus- och utsiktsförhållanden. Lösningen möjliggör samtidigt att fria ytor kan nyttjas som torg och platser – bla en nivå med utsikt mot vattnet och en central plats som vänder sig mot staden. I bottenvåningen placeras lokaler som tillsammans med restaurang i höghusets bottenvåning ska tillföra platsen ett nytt lager av stadsliv på dag och kvällstid.

VISA MER OM PROJEKTET

Team

Ingenjör

Sweco

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

Topia

Pris

  • Årets Betongarkitekt. 2016
  • 1:a pris i parallellt uppdrag och fortsatt arbete. 2008

Energi och miljö

Minimering av köldbryggor

Solceller/solvärme

Energisnål byggnation

Hållbar planering

Referenser

  • 2013 BEYOND Architecture, p. 81 - 83
  • 2013 The Book of Drawings + Sketches, p.250-251
  • 2012 Surmount (Skyscraper/high-rise), Style + Copy p. 318 -325
  • 2011 Architecture Competition Works p. 346 -353
  • 2009 Architecture & Culture (Korea) #340, p. 122-127
  • 2008 ArkFokus #10, p. 19
  • 2008 Byggeri#10, p. 46

Höghus

BISKOP GUNNERUS GATE 14B

En skulptural skyskrapa vid Oslo centralstation som binder samman gatan, stationen och stadens invånare.

FJORDPORTEN - NORDIC LIGHT

Fjordporten är belägen vid Oslos centralstation och består av ett höghus med en bas. Bebyggelsen flätar samman transport, arbete, fritid, kultur och näringsliv i en framåtblickande och robust knutpunkt.

FREDERIKS PLADS

Ny grön oas mitt i Aarhus ska omgiven av en blandning av bostäder och företag.

GEYSIR - KV HEKLA

Nytt modernt bostadstorn i Kista, norr om Stockholm, med Food Court i bottenvåningen och en grön innergård där de boende och krögarna kan odla sina egna grönsaker.

HYBRID TOWER

Nytt bostadstorn i Västerås, med en grön trädgård på 15:e våningen, blir ett karakteristiskt landmärke i staden.

MINDET 6, AARHUS HAVN

Ett ljust, skulpturalt torn och landmärke vid Århus hamn som förenar stadsliv och kulturhistoria med nya, attraktiva kultur- och affärslokaler samt restauranger för allmänheten under samma tak.

RESIDENTIAL TOWER NEULÄNDER QUARREE

Det höga bostadshuset är ett ljust, förstklassigt och exklusivt boende. Det har en enastående arkitektur som återspeglar den maritima atmosfären med en silhuett som ger ett kubiskt och exakt, men ändå livligt uttryck.

RUE DE LA LOI 130

EU-kommissionens nya byggnad är utformad som ett flaggskepp för EU, som förkroppsligar öppenhet, inkludering och tillgänglighet, i syfte att sätta nya standarder för en hållbar framtid.

VÅNINGSBYGGNAD ANTWERPEN

24 våningsbyggnad i Antwerpen som omdefinierar höghuset som en social, vertikal gemenskap.

HOCHHAUS AM NORDHAFEN

Landmark der markerar Europacity - ett centralt stadsutvecklingsområde nära Berlins centralstation som sträcker sig längs Hohenzollernkanal och den tidigare kanalhamnen Nordhafen.

HSB 2023 - HAGASTADEN

Vinnarprojekt för trä-bostadshöghus i Hagastaden som erbjudar vackra, funktionella och flexibla rum och ökad livskvalitet genom att sammanväva de boendes, bostadsföreningens och stadens liv.

MÆRSK TOWER, UTBYGGNAD AV PANUM-KOMPLEXET

Maersk-tornet är en state of the art-forskningsbyggnad, som med sin nyskapande arkitektur skapar optimala förutsättningar för hälsoforskning i världsklass

ALVIKS TORN

Bostadsbebyggelse omfattande ett 18-vånings höghus och en veckad bostadslänga på ca åtta våningar.

BESTSELLER KONTORSHUS

Ny hållbar kontorsbyggnad för klädföretaget Bestseller.

CAMPUS KOLLEGIET

Studentboende med 250 studentbostäder fördelad på tre med varandra förbundna 15-våningshus.

HSB 2023 - VÄSTERBROPLAN

Vinnarprojekt för 34-våningshus i centrala Stockholm.

MAGISTERPARKEN, HIMMERLAND BOLIGFORENING

Renovering och omstrukturering av allmännyttiga bostäder med energirenovering, nya bostadstyper, förbättrad tillgänglighet och gemensamma områden.

HÖGHUSET CONTINENTAL, STOCKHOLM

En 30 våningar hög byggnad i centrala Stockholm med hotel och kontor.

THE LM PROJECT – THE MERMAID TOWER AND THE ROCK

Tävlingsförslag omfattande två skulpturala kontorsbyggnader placerade på Langelinie och Marmormolen i Köpenhamn som förbinds av en gång-och cykelbro.