Kvarteret Havsbris. C.F. Møller

Kvarteret Havsbris

Kvarteret Havsbris är ett nytt och sjönära bostadsområde i den nya stadsdelen Gävle Strand. Kvarteret innefattar 130 bostäder och lokaler i bottenplan, med fokus på hög arkitektonisk utformning, hållbarhet, kvartersliv och integrerad landskapsdesign för att skapa ett attraktivt boende.
 Kvarteret Havsbris. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

SHH Bostad

Adress

Gävle, Sverige

Omfattning

11 600 m²

År

202, Markanvisningstävling

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Kvarteret Havsbris är en viktig pusselbit i utbyggnaden av den nya stadsdelen Gävle Strand som skapar en harmonisk helhet och samspelar med den omgivande staden, hamnen och de kulturklassade Magasinskvarteren.

En detaljrik fasadgestaltning och strategiskt placerade takvåningar, terrasser och balkonger, samt variation i kulör och fasadmaterial bryter ned kvarteret i mindre beståndsdelar där varje trapphus får en egen identitet. Entréerna är indragna och genomgående med direkt kontakt till bostadsgården, vilket förstärker kopplingen mellan lägenheterna och gården. De högresta bottenvåningarna erbjuder generösa lokaler som bidrar till att skapa en aktiv och levande stadsdel som knyter an till hamnområdets historia som central handelsplats.

I kvarterets bästa lägen avsätts yta för gemensamma takterrasser, vilket förmedlar kvarterets identitet där den sociala gemenskapen prioriteras högt. Terrassen erbjuder en väderskyddad oas där man i lugn och ro kan njuta av havsutsikten och blicka ut över livet på kajen och i hamnen.

Stort fokus på hållbarhet

Ett hållbarhetstänk genomsyrar gestaltningen av kvarterets alla delar med flera miljömärkningar. Byggnadernas stomme i trä alternativt hybridstomme bekläs med en träpanel och kompletteras med balkonger i trä. På taken nyttjas södervända ytor för solcellsteknik. Övriga takytor är täckta med sedum och på gavlarna letar sig klätterväxter upp. Det kommer även finnas växthus och odlingsmöjligheter.

Läs mera

Fler projekt | Bostäder

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.