Zenhusen Norra Djurgårdsstaden. C.F. Møller. Photo: Nikolaj Jakobsen

Zenhusen Norra Djurgårdsstaden

Byggnadernas utformning väver samman begreppen inne och ute, där landskapet och utemiljöer är en betydande del av bostadens upplevelse.
 Zenhusen Norra Djurgårdsstaden. C.F. Møller. Photo: Michael Perlmutter
Fakta

Uppdragsgivare

Erik Wallin AB och Midroc

Adress

Stockholm, Sverige

Omfattning

3 200 m²

År

2010-2017

Tävling

1:a pris i Parallellt uppdrag. 2010

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

Ramboll

Pris
  • Nominerad för Plåtpriset. 2018
  • Nominerad för Bostadspriset. 2017
  • 1:a pris i Parallellt uppdrag. 2010

Cortenstålet på fasaderna relaterar till Gasverksområdets röda tegelfasader och de naturliga ockrafärgerna i Nationalstadsparken. Fasadernas vertikala linjer förstärks i mötet mellan corten och de ljusare träfasaderna. Byggnadernas veckade fasader och stora sammanhängande glaspartier ramar in privata uteplatser och terrasser. Siktlinjer och dubbelhöga våningshöjder bidrar till transparens och rymd där dagsljus når långt in i bostaden. De valda materialen för interiören är en förlängning av bostadsgårdens naturmaterial i skiffersten och trä.

Zenhusen är en del av ett öppet bostadskvarter. Gränden mellan de två raderna av stadsradhus är kantad av entréer, privata uteplatser och den upplyfta arkaden som bidrar med sociala värden för kvarteret och den samlade stadsplanen. Landskapsarkitekturen och växtmaterialen samverkar med byggnadernas arkitektur och bidrar till projektets samlade livscykelperspektiv. Val av material och växter har nordisk förankring med syfte att samverka visuellt och naturligt med omgivningarna på platsen. Sedumtak och planteringar med generös jordmån ger plats åt biologisk mångfald, omfattande ekosystemtjänster och fördröjning av dagvatten.

Energiförbrukning i Zenhusen är lägre än 55 kWh/m²/år, varav elförbrukningen maximalt utgör 15 kWh/m²/år. Helhetskoncept för byggnadens samlade miljöpåverkan innefattar bl.a. solceller, miljövänliga material, smarta styrsystem, laddningsstolpar, högisolerande isolering, etc. Zenhusen är utförda i ett nära samarbete mellan Byggnadsfirman Erik Wallin, C.F. Møller Architects och Ramboll.

Läs mera

Fler projekt | Bostäder

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.