The Village Sthlm. C.F. Møller. Photo: Nikolaj Jakobsen

The Village Sthlm

I hjärtat av Hammarby Sjöstad har C.F. Møller ritat nya flerbostadshus, med fokus på miljöriktigt byggande och anpassade bostäder och gårdar för stora familjer.
 The Village Sthlm. C.F. Møller. Photo: Nikolaj Jakobsen
Fakta

Uppdragsgivare

Sjöstadsbo AB (Skanska + Areim)

Adress

Hammarby Sjöstad, Stockholm, Sverige

Omfattning

29 000 m², 366 lägenheter + 1250 m² förskola

År

2013-2021

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbete med Kjellander Sjöberg

Landskap

Andersson Jönsson Landskapsarkitekter

Kvarteret Godsvagnens gestaltning tar upp det specifika läget mellan Heliosparken och Virkesvägen, med gröna rekreativa miljöer i kombination med stadens myllrande liv och tydliga definition mellan privat och offentligt. De tre fristående byggnaderna och lamellhuset ramar in det samlade storgårdskvarteret.

Projektet omfattar 29 000 m², med 366 lägenheter och en förskola. Rummen mellan husen ger kvarteret och Heliosparken dagsljus och värdeskapande siktlinjer. Heliosparken får en stadsmässighet med aktiva och publika bottenvåningar som ger mervärde till parkens rekreativa funktion.

Byggnadernas nedre volym i tegel har ett enkelt uttryck, medan de ovanliggande blocken, med putsad fasad, har ett mer varierat uttryck med bl.a. utanpåliggande balkonger. Taken används som gemensam terrass och rekreativ yta, med klimatrum/orangerier som kan användas av de boende året runt för olika aktiviteter.

Läs mera

Fler projekt | Bostäder

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.