Museum Kolding, Staldgården. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Museum Kolding, Staldgården

Skissprojekt som förvandlar en kulturminnesmärkt stallbyggnad till ett modernt museum och en kulturell mittpunkt i Kolding.
 Museum Kolding, Staldgården. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Fakta

Uppdragsgivare

Museum Kolding

Adress

Kolding, Denmark

Omfattning

5 600 m²

År

2024

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

HAVE Kommunikation

Den kulturminnesmärkta byggnaden Staldgården i Kolding har hittills varit otillgänglig för allmänheten. I och med omvandlingen kommer byggnaden att öppnas, och tillsammans med det befintliga museet Koldinghus bildar den ett byggnadskomplex som är ett historiskt landmärke, en livlig mötesplats för lokalbefolkningen och ett dynamiskt centrum för kommunikation, kunskap och upplevelser för alla besökare.

Under årens lopp har Staldgården huserat ett stuteri för det danska försvaret, Gestapos högkvarter och en arbetsförmedling. Med skissförslaget förvandlas den historiska byggnaden till Kolding-museets hjärta, som förmedlar stadens historia och har en av Danmarks finaste silversamlingar.

En byggnad i ständig utveckling

Skissprojektet omfattar restaurering och omvandling av Staldgården, som har mer än 600 års historia och bär spår av olika användare och ändamål under tidens gång. Projektet omfattar en omfattande byggnadsanalys av de olika byggnadsdelarna och funktionerna, som var och en representerar en egen period i Staldgårdens historia som en byggnad som ständigt har utvecklats i förhållande till sin tid och funktion. I nära samarbete med Museum Kolding har principer för museidesignen utvecklats baserat på en möjlighets- och behovsanalys, så att omvandlingen av Staldgården blir ett levande och modernt museum som också är möjligt att etablera inom de strukturella ramarna.

Baserat på byggnadens bevarandestatus, som fokuserar på Nicolai Eigtveds rekonstruktion 1736, har omvandlingen skisserats med stallgårdsmotivet som den centrala berättelsen i hela museiupplevelsen. Det finns en tydlig skillnad i arkitektur och materialitet mellan stallgårdsmotivet, de befintliga och nya museidelarna i de gamla flyglarna. Detta gör huset till ett modernt museum med spår av de många gamla monumenten, som tillsammans berättar historien om en byggnad som har varit plats för små och stora händelser i både den lokala och nationella historien.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.