Agerbækshaver boligområde. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Agerbækshaver boligområde

Agersbækshaver er et boligområde i Aarhus, der skaber forbindelse og sammenhæng til de nærliggende institutioner og styrker bylivet i området gennem en variation af opholds- og aktivitetsarealer.
 Agerbækshaver boligområde. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Fakta

Bygherre

Bricks

Adresse

Risskov, Danmark

Omfang

16.189 m²

År

2021-2024

Entreprenør

JCN Bolig A/S

Ingeniør

Viborg Ingeniørerne

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Architects

Den nye bebyggelse, Agerbækshaver i Aarhus, inkluderer både daginstitution, rækkehuse og lejligheder. Området er tæt knyttet til den nærliggende Risskov efterskole, hvorfor der i designprocessen også har været et vigtigt fokus på at sikre en tæt forbindelse mellem efterskolen og den nye bebyggelse. Stier, opholds- og aktivitetsarealer er etableret for at sikre optimale rammer omkring et nyt fællesskab i området. Børnehave og etageboliger er placeret langs Agerbæksvej og Vestre Strandallé og rækkehuse er placeret i området mod efterskolen. Flere grønne gårdhaver og fællesrum, der er hævet fra terræn med parkering og depoter under, giver mulighed for opholdsarealer til områdets brugere. Derudover giver altaner og terrasser på terræn private opholdsrum til beboerne.

Socialt bæredygtigt område

Langs Agerbæksvej er etageboligerne placeret i vejens kurvede profil, så de forskydes langs vejen. Facaderne på etageboligerne og rækkehusene er udført i lyse, varme tegl med mønsteret murværk og træ. Langs Vestre Strandallé har etageboligerne asymmetriske sadeltage som opføres med kviste og store gavlaltaner. Bebyggelsen opføres i røde og brunlige teglsten, der er sammensat forskudt af hinanden og skaber en varieret facade med fine små, grønne opholdslommer. Lejlighederne langs Vestre Strandallé består af mindre enheder tiltænkt ungdoms- og studieboliger. De resterende boliger i området, er større og giver plads til familier af varierende størrelse. Dette er med til at skabe et socialt bæredygtigt område med mange forskellige boligtyper.

Læs mere

Flere projekter | Boliger

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.