Karré D i Brokvarteret. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Karré D i Brokvarteret

Mellem Aarhus centrum og den frodige natur mod Brabrand sø, ligger Karré D i Brokvarteret. Kvarteret er mangfoldigt i sit arkitektoniske udtryk, sin beboersammensætning og placering, hvor koblingen til by og natur understreges af en gennemgående boulevard, forbundet med den grønne Brabrandsti, med sivegader, stræder og opholdspladser.
 Karré D i Brokvarteret. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Bygherre

A.Enggaard a/s

Adresse

Aarhus, Danmark

Omfang

19.370 m²

År

2019-2021

Entreprenør

A.Enggaard a/s

Ingeniør

NIRAS

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Architects

Karré D indeholder byhuse, lejligheder og erhverv – og er sammensat i en skulpturel komposition ud fra forskellige former og en varierende skala, samt rumlige forskydninger og relieffer, så karréen veksler i udtryk med et markant lys- og skyggespil. Naturfarvede tegl i forskellige toner er det gennemgående materiale i hele karréen og fremhæver vekslingen mellem farver, former og de øvrige materialer.

Del af en helhed

Lejlighederne er i rød tegl imens byhusene består af lyse sten. Mod det indre gårdrum har beboerne fælles grønne haver. Gårdrummet er hævet et niveau over gadeplan hvilket både giver beboere flere timer med dagslys i gårdmiljøet og plads til cykelparkering under gården. Ud mod sivegaderne møder karréen byrummet med opholds- og kantzoner, der naturligt flyder sammen med kvarterets grønne områder og bidrager til et naturrigt og levende indtryk af Brokvarteret.

For Karré D – såvel som for hele Brokvarteret – er der skabt plads til alle typer boligformer, fællesskaber og mennesker. Med variationen i karréens funktioner og udtryk, og dens direkte samspil med byrummet og de grønne arealer, bidrager karréen til helhedsindtrykket af Brokvarteret som et både dynamisk og mangfoldigt, samt grønt og levende bymiljø.

Læs mere

Flere projekter | Boliger

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.