Sundmolen, CPH Porthouse. C.F. Møller. Photo: Mads Frederik

Sundmolen, CPH Porthouse

Den nye bebyggelse med 86 lejligheder på Sundmolens byggefelt 5.05 i Københavns Nordhavn henter referencer fra den typiske københavnske karré og bygger videre på historien om den klassiske byggeskik fra brokvarterene.
 Sundmolen, CPH Porthouse. C.F. Møller
Fakta

Bygherre

CASA A/S

Adresse

København, Danmark

Omfang

8.000 m², 86 lejligheder

År

2016-2019

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Architects

Byggefeltet er blandt de mest centralt placerede i den nye plan for udviklingen af hele Sundmolen, og her er visionen klar - stedet skal fungere som fremtidens bæredygtige by, hvor området har et tydeligt grønt præg, hvor eksisterende pakhuse bevares og integreres, og hvor byrum langs vandet skal skabe et nyt og unikt sted i København.

Boligbyggeriets særegene arkitektoniske karakter skal være med til at skabe en rolig og intim atmosfære, som understøtter oplevelsen af en levende by på vandet. Bygningerne højde er tilpasset omkringliggende grønne byrum og udsigten mod havnen, så der sikres behagelige lys- og skyggeforhold. Der etableres passager i fuld bygningshøjde, som er med til at trække lys ind i både gårdrum og boliger. Passagerne skaber samtidig en naturlig forlængelse og forbindelse mellem områdets fælles grønne byrum og bebyggelsernes indre gårdrum. Passagerne bidrager desuden til et vertikalt udtryk, som står i kontrast til Sundmolens fire bevarede pakhuse, der kendetegnes ved et markant horisontalt udtryk.

Læs mere

Flere projekter | Boliger

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.