Nordre Havnepromenade. C.F. Møller. Photo: Martin Schubert

Nordre Havnepromenade

Nordre Havnepromenade er et nyt havnenært boligområde i Nørresundby ved Aalborg på Limfjordens solside. Projektet omfatter ungdomsboliger, moderne familielejligheder, en SuperBrugs samt et mindre erhvervslejemål. Som et gennemgående tema, er der i bebyggelsen anvendt den samme tegl.
 Nordre Havnepromenade. C.F. Møller. Photo: Martin Schubert
Fakta

Bygherre

Raundahl Moesby, TN Udvikling, samt Nørresundby Boligselskab

Adresse

Aalborg, Danmark

Omfang

185 boliger, 15700 m² (111 ungdomsboliger og 74 lejligheder)

År

2014-2018

Ingeniør

Niras

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Architects

Projektet omfatter desuden en landskabsbearbejdning, der bl.a. består af en havnepromenade med mangfoldige og rekreative opholdssteder, hvor alle havnens nuværende brugere tilgodeses.

Havnen er historisk set kendetegnet ved en arkitektur, der stræber mod himlen med slanke bygningsprofiler, siloer, kraner og skorstene. De to boligtårne med i alt 111 ungdomsboliger og 17 ejerlejligheder trækker på inspirationen herfra. De er hver især splittet op i to slanke, høje volumener i tegl, der tilfører tårnene en særlig robust karakter med referencer til fortidens pakhusbyggerier.

Mellem de to boligtårne er opført en bygning med 12 udlejnings- og ejerlejligheder samt et mindre erhvervslejemål i stueetagen mod fjorden. Bygningen er placeret på en plint, der giver en naturlig opdeling af semiprivate og offentlige ude-opholdsarealer.

På pieren – med vand på tre sider – er opført 45 moderne familieboliger i et længehus, der ligger unikt placeret med Limfjorden på den ene side og det indre havnebassin på den anden. Huset opdeles arkitektonisk i tårnlignende volumener, som skaber høje og slanke profiler mod fjorden.

Som et overordnet greb er alle bygninger placeret på en plint, der dels sikrer mod højvande og dels giver rum for en række offentlige pladser. Plinten bearbejdes med trapper, siddetrin og beplantning med hårdføre græsarter samt træbeplantning.

SuperBrugsen er opført i hårdbrændt tegl i kombination med alu-fyldningspartier og store vinduespartier.

Læs mere

Flere projekter | Boliger

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.