Gertrudehus. C.F. Møller. Photo: Peter Sikker Rasmussen

Gertrudehus

På Ørestad Boulevard ligger Gertrudehus, der med reference til den nærliggende fælled er skabt med et grønt og levende gårdmiljø og en klar reference til de klassiske københavnske brokvarterer.
 Gertrudehus. C.F. Møller. Photo: Peter Sikker Rasmussen
Fakta

Bygherre

Bellakvarter A/S

Adresse

København S, Danmark

Omfang

13.748 m², 166 boliger

År

2019-

Entreprenør

V8 Construction

Ingeniør

MOE

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Architects

Gertrudehus består af 166 moderne og rummelige lejligheder, hvor optimale daglysforhold og planløsninger danner rammen for det gode hverdagsliv. Boligerne er lyse og imødekommende og med afgang til egen altan, tagterrasse eller have.

Gertrudehus er bygget med udgangspunkt i de arkitektoniske særtræk, der kendetegner den københavnske byggeskik. Bygningen er udformet som en åben karréstruktur, omkranset af et grønt og levende gårdmiljø. Gården er udformet som et fælles udeareal for beboerne, med plads til både leg og ophold. Gårdrummet er beplantet med træer og høje græsser, inspireret af nærheden til Fælleden. Fra gården er der adgang til opgangene og cykelparkering.

Varieret og imødekommende arkitektur

Gertrudehus er primært opført i tegl i jordfarver, et materiale, der kendetegner store dele af København og patinerer smukt. For at skabe variation i facaderne anvendes tegl i forskellige nuancer og detaljer, der skaber forskellighed i facaderne, uden det går ud over bebyggelsens helhedsvirkning. Spring i facadehøjder, tilbagetrækninger og materialeskift nedskalerer bygningens volumen og skaber en varieret og imødekommende arkitektur for både beboere og besøgende. Mod Ørestad Boulevard afsluttes byggeriet med et tårn, med specielt designet relief i facaden. Hvide indfarvede betonelementer, skaber et karakteristiske relief, der i format og mønster refererer tilbage til de klassiske københavnske murstensbyggerier. Med sin lyse farve står tårnet som en tydelig markør og et pejlemærke i Ørestad.

Læs mere

Flere projekter | Boliger

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.