Klitheden boliger, Blokhus. C.F. Møller. Photo: Torben Eskerod

Klitheden boliger, Blokhus

Bebyggelsens hovedidé tager sit afsæt i områdets to naturlige landskabelige potentialer: klitheden og nåleskoven. Med inspiration fra omkringliggende skovbælter er udlagt langsgående grønne bånd, som i et enkelt og markant greb tilfører området en identitetsskabende grøn struktur samt opdeler klithedelandskabet i overskuelige enheder.
 Klitheden boliger, Blokhus. C.F. Møller. Photo: Torben Eskerod
Fakta

Bygherre

Kaae-gruppen A/S

Adresse

Hune, Danmark

Omfang

135 boliger

År

2003-2005, 2005-2008

Konkurrence

1. præmie i arkitektkonkurrence. 2003

Ingeniør

Korsbæk & Partnere Rådgivende ingeniørfirma

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Architects

Præmiering
Præmiering
  • 1. præmie i arkitektkonkurrence. 2003

Bebyggelsen består af gårdhavehuse i 1 - 2 etager placeret i klynger, rækkehuse i 1½ etage, fritliggende punkthuse i 2 etager og parcelhuse i 1 - 1½ etage. Boligbebyggelserne er alle udformet under særlige hensyn til at opnå god udsigt og optimale dagslysindtag i den enkelte bolig.

I de grønne bånd er bebyggelsens fordelingsveje placeret, og der indrettes rekreative arealer som f.eks. legepladser. I bevægelsen fra den skyggefulde skov til den åbne hede gengives oplevelsen af at bo ved skoven, samtidig med at boligen får de bedste betingelser for sol og udsigt. Skovens skyggefulde rum bliver stedet for aktivitet og bevægelse, som modsvares af klithedens åbne flader, der giver udsigt og meditativ betragtning.

Bebyggelsen er udformet i et stramt arkitektonisk formsprog med rytmiske forskydninger, der forstærker landskabets bevægelse. Materialerne er vedligeholdelsesvenlige og robuste set i forhold til det barske vesterhavsklima, og farverne er valgt med udspring i landskabet, således at bebyggelsen indgår som en integreret del af naturmiljøet og landskabsoplevelsen. En bebyggelse med stærke og enkle kvaliteter, der har sit udspring i klitlandskabets djærve karakter, og som giver området en samlet identitet.

Læs mere

Flere projekter | Boliger

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.