Mærsk Tårnet, utbygging av Panum-komplekset. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Mærsk Tårnet, utbygging av Panum-komplekset

Mærsk Tårnet er en topp moderne forskningsbygning som med sin nyskapende arkitektur gir optimale rammer for helseforskning i verdensklasse. Det markerer seg også som et fyrtårn i København og bidrar til å utvikle lokalområdet.
 Mærsk Tårnet, utbygging av Panum-komplekset. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk
Fakta

Byggherre

Universitets- og Bygningsstyrelsen (BYGST) og Københavns Universitet Donasjon: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene formål

Adresse

København, Danmark

Omfang

42 700 m² (24 700 m² laboratorier, kontorer og felles funksjon og 18 000 m² foajé, kafé, forelesningssaler, klasserom og teknikk)

År

2010-2017

Konkurranse

1. premie i internasjonal arkitektkonkurranse. 2010

Byggherrerådgiver

P & Partners

Ingeniør

Rambøll

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

SLA

Andre samarbeidspartnere

aggebo&henriksen, Cenergia, Gordon Farquharson samt Innovation Lab

Premiering
 • Civic Trust Award - Commendation. 2019
 • Nominert til Mies van der Rohe Award. 2019
 • Architecture MasterPrize - Healthcare Architecture. 2018
 • Building Better Healthcare Award, Best International Design. 2018
 • ICONIC AWARDS; Innovative Architecture - Selection. 2018
 • ISCN Sustainable Campus Excellence Award. 2018
 • City of Copenhagen’s Architecture Award. 2018
 • MIPIM Award - Best healthcare development. 2018
 • Nominert til Ibyen-prisen. 2018
 • Sustainable Campus Excellence Award, Winner ‘Building and Innovative Infrastructure’. 2018
 • The Chicago Athenaeum - International Architecture Award. 2018
 • The Plan Award - Honorable Mention. 2018
 • The Plan Award, Education – shortlisted. 2018
 • Copper in Architecture. 2017
 • Foreningen Hovedstadens Forskønnelse. 2017
 • NAF Awards - shortlist. 2017
 • Scandinavian Green Roof Award. 2017
 • WAF Award - Higher Education & Research. 2017
 • AfH Design Award - International Project, Highly commended. 2015
 • 1. premie i internasjonal arkitektkonkurranse. 2010

Tårnet er en utvidelse av Panum, Københavns Universitets helsefaglige fakultet, og det inneholder både forsknings- og undervisningsfasiliteter, samt et konferansesenter med auditorier og møtelokaler som er koblet opp til den nyeste teknologien.

For å skape arkitektur for helseforskning i verdensklasse er det viktig å skape et sted med mange muligheter for å møtes – på tvers av ulike faggrupper og på tvers av offentligheten og forskningsmiljøet. På den måten spres forskningsaktivitetene, og det oppstår kunnskapsdeling og inspirasjon til ny og banebrytende forskning.

Ved å forme bygningen som et tårn har det blitt plass til en grønn og urban campuspark, som er offentlig tilgjengelig og på den måten trekker inn og utvikler det omkringliggende kvartalet. «Den svevende sti» fører fotgjengere og syklister over deler av Mærsk Tårnet, hvor offentligheten får muligheten til å komme tett på bygningen og forskere, samtidig som det skapes en ny forbindelse mellom Nørre Allé og Blegdamsvej.

Tårnet hviler på en lav base som inneholder alle fellesfasiliteter. Basen er offentlig tilgjengelig, og den gjennomsiktige glassfasaden sørger for at det fremstår åpent og i tett dialog med de grønne omgivelsene.

I selve tårnet ligger forskningsfunksjonene med innovative og moderne laboratorier. I hver etasje er funksjonene knyttet sammen i en effektiv sløyfe, noe som gir korte avstander og styrker mulighetene for samarbeid.

Tårnet knyttes sammen både horisontalt og vertikalt av et åpent atrium hvor en gjennomgående skulpturell vindeltrapp knytter sammen de 15 etasjene både visuelt og fysisk. Rundt trappen har hver etasje et åpent og innbydende «Forskertorg» som fungerer som et naturlig møtested for de mange ansatte. Et skår i fasadens kobberskodder synliggjør vindeltrappen og forskertorgene fra utsiden, og sammen med den åpne basen sikrer det synlighet i forhold til aktivitetene i tårnet.

Tårnets fasade er delt inn i en rutenettstruktur av etasjehøye, kobberbelagte skodder. Skoddene fungerer som klimaskjerming, og de beveger seg og skjermer mot direkte sollys og overoppheting ved behov. Samtidig gir skoddene fasaden en dyp relieffeffekt og bryter ned tårnets massive skala.

Tårnet har Danmarks mest energieffektive laboratorier, hvor energi gjenbrukes i rekordhøy grad. Kombinert med fasadens klimaskjerming gjør dette bygningen til en pioner innen energieffektive laboratoriebygninger.

 

Maersk Tower - Booklet  

Les mer

Flere prosjekter | Undervisning/Forskning/Høyhus

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.