Statsligt kontorknudepunkt i Odense. C.F. Møller

Statsligt kontorknudepunkt i Odense

Nyt kontorbyggeri, der samler en række statslige styrelser under ét tag i hjertet af Odense og udgør et pioner-projekt for bæredygtige træbyggerier i Danmark
 Statsligt kontorknudepunkt i Odense. C.F. Møller
Fakta

Bygherre

NCC

Adresse

Odense, Danmark

Omfang

31000 m², derudover 5.500 m² kælder

År

2021

Entreprenør

NCC

Ingeniør

MOE

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Architects

Det nye kontorknudepunkt i Odense samler 1.600 offentlige ansatte i et bæredygtigt, moderne og effektivt flerbrugerhus, der er nøje tilpasset sine omgivelser. Den rumlige opbygning af byggeriet tilbyder en robust og fleksibel ramme for variation af forholdet mellem kontorpladser og sociale mødesteder. Det medfører, at brugerne kan udvide- eller nedbringe – deres varierede faciliteter efter behov. I sin grundstruktur består byggeriet af to forskudte øst- og vestvendte ”C”-formede kontorfløje på tre til seks etager, der mødes i en syv-etages fælles bygningsfløj. I denne fløj er størstedelen af hele bygningsanlæggets mødefaciliteter samlet, så maksimal vidensdeling og tværgående kommunikation mellem medarbejderne kan understøttes effektivt. Stueetagen indeholder, mødecenter, kantine og borgervendte funktioner og understøtter bylivet med offentlig adgang til anlæggets indre haveanlæg, og bygningens kantzone tilbyder nicher og mulighed for ophold langs facaden. Byggeriet er højest mod sit centrum og trapper ned mod nabobebyggelserne. Det indpasser både bygningen i omgivelserne og sikrer godt dagslys og indeklima. Tagterrasser og hævede gårdhaver bidrager sammen med levende grønne og offentligt tilgængelige gårdrum til rekreative åndehuller og mulighed for både pauseophold, udendørs mødeaktiviteter samt en øget biodiversitet i bydelen.

Fyrtårnsprojekt indenfor bæredygtigt træ-byggeri

Projektet er, med sine 31.000 m2 i massivtræ-konstruktioner, et fyrtårnsprojekt indenfor bæredygtigt kontorbyggeri i denne størrelse i Danmark. Synlige massivtræs-søjler og delvist synlige CLT dækkonstruktioner anvendes som bærende og gennemgående konstruktionsmateriale. Dette bidrager både til en CO2-besparelse på 5.400 tons over 50 års levetid og en sanselige arkitektur, der påvirker trivslen i bygningen positivt. Facaderne udføres i genbrugsaluminium, som en sammenbindende ydre komposition i rød-brune nuancer, der matcher de omkringliggende bygningers teglfacader og skaber et ærligt, ukompliceret og raffineret udtryk.

Læs mere

Flere projekter | Kontor/Erhverv

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.