Banekvarteret. C.F. Møller

Banekvarteret

Översiktsplan för den nya stadsdelen Banekvarteret i centrala Århus som med ett övertäckt spårområde skapar ett nytt grönt område i stadens hjärta.
 Banekvarteret. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

DSB Ejendomme

Adress

Aarhus, Denmark

Omfattning

110000 m²

År

2017-

Entreprenör

MT Højgaard

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

Aarhus kommun

Banekvarteret är en helt ny stadsdel som skapas genom att spårområdet mellan Bruuns bro och Frederiks Bro i centrala Århus täcks över. Den nya stadsdelen är tänkt att ge stadens invånare effektiv infrastruktur och samtidigt skapa en attraktiv stadsdel som binder samman järnvägsstationen och staden med bostäder som huvudsakligen etableras som kvartersbyggnader, och som passar in i den befintliga närmiljön. Kvarteren kommer att hållas i samma stil och ha cirka sex våningar i likhet med angränsande områden. Dessutom placeras högre byggnader ut i öster och väster som avgränsar området tillsammans med två nya torg vid varje ände.

Båda torgen skapar attraktiva stadsmiljöer som etablerar en koppling och övergång till resten av centrum mot Bruuns bro, Frederiks bro, Hallsti, Kriegersvej och Orla Lehmanns Allé. På det västra torget skapas en terrasserande sida som öppnar upp mot spåren och Århus K, där stadens medborgare kan njuta av solnedgången. På motsatt sida ligger stationen med tillgång till järnvägen och direkta nedgångar till perrongerna. De båda torgen binds samman med ett promenadstråk med aktiviteter i form av butiker. Hela området ligger på en våning med parkeringsplatser som ligger direkt över järnvägsområdet. Parkeringsvåningen med 670 parkeringsplatser håller stadsdelen kompromisslöst bilfri med en effektiv infrastruktur. Rymliga cykelparkeringar och nya väntplatser för taxibilar ingår i översiktsplanen.

Förberedelse för eltågsdrift

Projektet löser också DSBs utmaning att etablera elektrisk tågdrift på Århus station. Detta görs genom att förlänga de befintliga plattformsområdena och på detta sätt skapa utrymme och fri höjd, utan att riva den befintliga stationen och butiksarkaden.

Läs mera

Fler projekt | Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.