4. Maj Kollegiet, Aarhus. C.F. Møller

4. Maj Kollegiet, Aarhus

Under åren efter andra världskriget uppfördes nio stycken 4. maj-kollegier (studentboenden) i Danmark till minne av frihetskampen. Som levande monument skulle de påminna framtidens unga om motståndskampens värden och samtidigt stötta deras utbildning.
 4. Maj Kollegiet, Aarhus. C.F. Møller. Photo: Thomas og Poul Pedersen
Fakta

Uppdragsgivare

Frihedsfonden

Adress

Aarhus, Denmark

År

1948-1949, 2005: renovering/ombygning

Arkitekt

C.F. Møller Architects

4. maj Kollegiet i Aarhus har ritats av C.F. Møller, som också står bakom de närmaste grannbyggnaderna i kvarteret längs Fuglesangs Allé, nämligen 4. maj Kollegiet, Tandlægekollegiet, Musikkonservatoriet och Møllevangskirken. Alla byggnaderna i kvarteret har samma genomförda arkitektur och en homogen användning av tegel på fasader och tak – liksom Aarhus Universitet, som ligger på gångavstånd härifrån.

4. maj Kollegiet i Aarhus rymmer 55 rum och är byggt 1949. Det är beläget i ett tidigare koloniträdgårdsområde, och en del av växtligheten finns fortfarande kvar, så omgivningarna är gröna och rogivande. Byggnadens fyra låga längor bildar en sluten innergård, där en samlingssal diskret sticker ut. Längorna är inte snörräta, utan ligger lätt förskjutna i förhållande till varandra, i små block. Den rödbrungula tegelfasaden, sadeltakets röda tegelpannor och de vita kvadratiska fönstren vittnar om en konsekvent materialanvändning.

C.F. Møller renoverada alla tak, ersättade ytterdörrar och fönster och omvandlade hele trädgården i 2005; och i 2013/14 renoverades yttre murverk och landskapsarkitektur och alla köksmiljöer med intilliggande toalett och dusch samt gemensamma utrymmen ombyggdas.

Läs mera

Fler projekt | Bostäder

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.