Agerbækshaver bostadsområde. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Agerbækshaver bostadsområde

Agersbækshaver är ett bostadsområde i Århus som skapar en koppling och sammanhållning till de närliggande institutionerna samtidigt som stadslivet i området stärks genom en rad olika områden.
 Agerbækshaver bostadsområde. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Fakta

Uppdragsgivare

Bricks

Adress

Risskov, Denmark

Omfattning

16 189 m²

År

2021-2024

Entreprenör

JCN Bolig A/S

Ingenjör

Viborg Ingeniørerne

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Den nya bebyggelsen, Agerbækshaver i Århus, omfattar ett daghem, radhus och lägenheter. Området är nära kopplat till en närliggande gymnasieskola vid namn Risskov. Designprocessen har därför fokuserat på att säkerställa en nära koppling mellan gymnasieskolan och den nya bebyggelsen. Stigar, sittplatser och aktivitetsområden har etablerats för att ge en optimal miljö för ett nytt samhälle i området. Daghemmet och enfamiljshusen ligger längs Agerbæksvej och Vestre Strandallé, och radhusen ligger i området mot gymnasieskolan. Flera gröna gårdar och gemensamma utrymmen, upphöjda från marken med parkering och depåer under, ger sittplatser för områdets användare. Dessutom erbjuder balkonger och terrasser på marknivå privata bostadsutrymmen för de boende.

Socialt hållbart

Längs Agerbæksvej är enfamiljshusen placerade i vägens böjda form förskjutna längs vägen. Fasaderna på lägenheterna och radhusen är byggda i ljust, varmt tegel med mönstrat murverk och trä. Längs Vestre Strandallé har envåningshusen asymmetriska sadeltak med stora balkonger. Byggnaderna är uppförda i rött och brunaktigt tegel, som läggs förskjutet för att skapa en varierad fasad med små, gröna fickor. Lägenheterna längs Vestre Strandallé består av små enheter avsedda för ungdom- och studentbostäder. De återstående bostäderna i området är stora och ger plats för familjer av varierande storlek. Detta bidrar till att skapa ett socialt hållbart område med en variation av olika typer av bostäder och invånare.

Läs mera

Fler projekt | Bostäder

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.