Gårdskvarter D i Brokvarteret. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Gårdskvarter D i Brokvarteret

Gårdskvarter D är en del av översiktsplanen för Brokvarteret i Århus, som bidrar till nytolkningen av det klassiska tegelkvarteret, där gröna stadsrum med utrymme för grannskap och aktivitet utvecklas.
 Gårdskvarter D i Brokvarteret. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Uppdragsgivare

A.Enggaard a/s

Adress

Aarhus, Denmark

Omfattning

19 370 m²

År

2019-2021

Entreprenör

A.Enggaard a/s

Ingenjör

NIRAS

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Mellan Århus centrum och den frodiga naturen mot Brabrandsjön ligger Gårdskvarter D i Brokvarteret. Brokvarteret är varierande i sitt arkitektoniska uttryck, sin sammansättning av invånare och sitt läge, där kopplingen till staden och naturen betonas av en kontinuerlig boulevard, som är kopplad till naturstigen Brabrandsti, med gränder och sittplatser.

Gårdskvarter D innehåller radhus, lägenheter och verksamheter - och har en skulpturell komposition som bygger på olika former och en varierande skala, samt rumsliga förskjutningar och reliefer, så att gårdskvarteret växlar i uttryck med en slående förskjutning av ljus och skugga. Tegelstenar i naturliga färger med olika toner används i hela kvarteret, vilket understryker växlingen mellan färger, former och andra material.

En del av en helhet

Lägenheterna är i rött tegel, medan radhusen är i ljust tegel. Mot innergården har de boende gemensamma gröna trädgårdar. Gården är upphöjd en nivå över gatunivån, vilket ger de boende både fler timmars dagsljus på gården och utrymme för cykelparkering under den. Mot gränderna möter kvarteret stadsrummet med sittplatser och yttre zoner som på ett naturligt sätt knyter an till kvarterets grönområden och bidrar till ett grönt och levande intryck av Brokvarteret.

För Gårdskvarter D - liksom för hela Brokvarteret - finns det plats för alla typer av bostäder, samhällen och människor. Med sin mångfald av funktioner och uttryck och sin direkta interaktion med stadsrum och grönområden bidrar kvarteret till helhetsintrycket av kvarteret som en dynamisk och mångsidig samt grön och levande stadsmiljö.

Läs mera

Fler projekt | Bostäder

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.