Carlsberg City, Fristrup Hus. C.F. Møller. Photo: Tom Jersø

Carlsberg City, Fristrup Hus

I den norra delen av Köpenhamns nya attraktiva stadsdel Carlsberg City uppförs ny bebyggelse med en blandning av bostäder, kommersiella lokaler och kulturutbud. Byggnadsprojektet omtolkar traditionella Köpenhamnskvarter och refererar till stadsdelens vackra gamla bryggeribyggnader, samtidigt som den möter dagens efterfrågan på ljusa och moderna bostäder.
 Carlsberg City, Fristrup Hus. C.F. Møller. Photo: Tom Jersø
Fakta

Uppdragsgivare

Carlsberg Byen P/S

Adress

København, Denmark

Omfattning

33 000 m², ca 3.000 m² erhverv og ca 18.000 m² bostäder, 12.000 m² parkeringskælder

År

2017-2021

Entreprenör

Arpe & Kjeldsholm

Ingenjör

NIRAS

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbete med MVRDV

Landskap

Opland

Projektet är beläget i riktning mot Kammas Have och består av kvarteren Fristrup Hus och Tuxens Tårn, som byggs ihop runt en frodig innergård. Här skapas 181 lägenheter i kvarter och torn samt kommersiella hyreslokaler i tornets bas.

C.F. Møller Architects har varit med och utvecklat detaljplanen för Carlsberg City, och i linje med denna har bebyggelsen varierad volym och indrag i fasaden som vetter mot de täta stadsgatorna och torgen. Detta skapar liv, rytm och kontraster i fasaden, med stor variation mellan takterrasser, balkonger och uteplatser på bottenvåningen.

Kvarteret öppnas upp genom grindar och passager som ger offentliga och informella ingångar till den gröna innergården och vidare till Kammas Have. På detta sätt vävs Fristrup Hus och Tuxens Tårn på ett naturligt sätt samman med omgivande torg och gatuutrymmen. Ovanpå kvarteret reser sig två takhus, båda med ett eget elegant intryck, som ger en nyutveckling av det typiska Köpenhamnskvarterets hörnmotiv, med torn och spiror.

Både kvarteret och tornet är byggt i tegel med rödaktig och mörk nyans, som smälter in smidigt och tydligt i Carlsberg Citys material- och färgpalett. Byggnaden är uppdelad i mindre stadshus med distinkta fasadskiftningar, som skapar variation och bygger vidare på Carlsberg Citys hantverkstradition med fina detaljer i murverket.

Läs mera

Fler projekt | Bostäder

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.