Golden Mede bostäder, Waddesdon. C.F. Møller. Photo: Philip Twaddell

Golden Mede bostäder, Waddesdon

C.F. Møller har ansvarat för utformningen av två nya bostadsområden i engelska Waddesdon Village, en by med cirka 2 000 invånare lite över en timmes körning från London.
 Golden Mede bostäder, Waddesdon. C.F. Møller. Photo: Philip Twaddell
Fakta

Uppdragsgivare

The Rothschild Foundation

Adress

Waddesdon Village, UK

Omfattning

11 000 m², 75 enheter

År

2013-2023

Tävling

1:a pris i arkitekttävling. 2013

Entreprenör

Allenbuild Ltd

Ingenjör

Planeringsfas: Cundall Vectos Gardiner & Theobald Uppbyggnadsfasen: CAMBRIA

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

Placebuilder Architects Placebuilder Services Planeringskonsult: Montagu Evans Arkeologi: Wessex Archaeology Lantmätare: Glanville Miljö: Bernwood

Pris
Pris
  • MIPIM/AR Future Project Award, Commendation. 2019
  • S.ARCH - Conceptual Design Awards - Best Design in Category Residential Project. 2019
  • Shortlisted for Housing Design Award. 2016
  • 1:a pris i arkitekttävling. 2013

Mittpunkten i byn är renässansslottet Waddesdon Manor, där den välbärgade familjen Rothschild har bott sedan 1874. Slottet inrymmer idag The Rothschild Foundation, som är en av Englands största och mest betydelsefulla välgörenhetsfonder. Fonden står också bakom stadsutvecklingen med de nya bostadsområdena.

Huvudtanken bakom projektet har varit att skapa ett centralt parkområde som för in naturen i hjärtat av den nya bebyggelsen, och där stigar och grönområden även bjuder in resten av byns invånare till att använda parken.

Bostäderna består huvudsakligen av radhus i två våningar grupperade i mindre klungor – alla med framsidan utåt mot de gröna parkområdena. Bostädernas karaktäristiska, lutande tak och tydliga vindskupor ger husen en egen identitet i byn, samtidigt som fasadmaterialet i form av tegel, ljust murverk och trä knyter an till den traditionella bebyggelsen i Waddesdon.

De öppna trädgårdarna och terrasserna på husens framsida återspeglar en önskan om att öppna upp de traditionellt mer slutna engelska bostäderna. På baksidan av varje bostad finns tillgång till en privat terrass (som öppnar sig mot det centrala parkområdet).

Särskilt fokus har lagts på att hålla biltrafiken till bostadsområdet på ett absolut minimum genom få tillfartsvägar och avsaknad av genomgående trafik.

Läs mera

Fler projekt | Bostäder

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.