Munkemøllen. C.F. Møller

Munkemøllen

Munkemøllen är ett nytt bostadshus i hjärtat av Odense på en av stadens mest attraktiva tomter, i förlängningen av Filosofgangen, där Klosterbakken gör en båge längs H.C. Andersens trädgård (Äventyrsträdgården). Trädgården är ett av de mest populära gröna rummen i Odense. Den ligger i direkt anslutning till Odenses domkyrka, rådhuset och centraltorget Flakhaven.
 Munkemøllen. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Arkitektgruppen

Adress

Odense, Denmark

Omfattning

4 000 m², 30 lägenheter

År

2014-2016

Entreprenör

Arkitektgruppen

Ingenjör

Henry Jensen

Arkitekt

C.F. Møller Architects, Projektering: Creo

Munkemøllens lägenheter omfattar mer än tio olika typer i storleken 94 till 271 m² och byggs med stor variation i inredningen; flera av dem i två plan och alla med tillgång till bra uterum. De översta lägenheterna har stora takterrasser med fantastisk utsikt, och alla bostäderna är mycket rymliga med generöst dimensionerade rum och gemensamma utrymmen.

Huset tar avstamp i platsens befintliga formspråk med brobyggande arkitektoniska motiv. Den arkitektoniska tanken är inspirerad av typologin ”kloster” och tolkar de arkitektoniska motiv som redan finns på platsen. Bebyggelsen är utformad som en enklav av murade hus som omsluter en gemensam innergård öppen åt söder. Husen är vända utåt och har god kontakt med både domkyrkan, ån och H.C. Andersens Have.

Klosterbakkens historia kan dateras till ca 1874, när Munke Mølles Klædefabrik grundades på platsen, som då låg som en öde ö i Odense å. Idag löper ån längs Klosterbakken och bidrar till att sätta prägel på de natursköna omgivningarna, Projektet revitaliserar staden genom att omvandla tomten, som idag används som parkeringsplats, från ett visuellt ointressant område till en attraktiv ny stadsmiljö. Bebyggelsen uppförs med hänsyn till det unika läget och skapar en röd tråd mellan den nya miljön och den historiska. Det röda teglet som används är även det dominerande materialet i de kringliggande byggnadernas fasader.

Läs mera

Fler projekt | Bostäder

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.