V-husene. C.F. Møller. Photo: Jacob Due

V-husene

V-husen är en unik tvillingbyggnad som ligger direkt vid vattnet i Ålborg. De rymmer bostäder i alla storlekar och har en unik V-form som ger alla byggnadens bostäder ljus och en fenomenal utsikt.
 V-husene. C.F. Møller. Photo: Dimension Design
Fakta

Uppdragsgivare

A. Enggaard

Adress

Aalborg, Denmark

Omfattning

14 000 m²

År

2017-2020

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Bygget av V-husen i Östra hamnen i Ålborg utgår ifrån hamnens industriella historia, och de råa fasaderna och det stora formatet är inspirerade av områdets industribyggnation. Med sin V-form sticker tvillinghusen ut bland övrig bebyggelse vid strandkanten. Husens V-form ger en stor öppen yta i mitten, som öppnar upp byggnaden mot fjorden. V-husen har lägenheter på 28–265 kvadratmeter, och planlösningarna ger optimal utsikt från vardagsrummet och bra ljusinsläpp i alla bostäder. De varierande lägenhetsstorlekarna gör att det finns bostäder både för unga och familjer, så att det blir en mångfald i sammansättningen av de boende. Byggnadens unika design återspeglas också genom en gradvis nedtrappning mellan våningsplanen. Nedtrappningen går från 14:e våningen högst upp till den 4:e, vilket skapar en blandning av privata och gemensamma takterrasser. De stora gröna takterrasserna mjukar upp den industriella stilen, samtidigt som de tillför ljus och uteliv, vilket stärker sociala värden och skapar en levande boendemiljö. Från första till 14:e våningen uppförs 86 ägarlägenheter i vardera hus, och under dem finns ett öppet och offentligt markplan med kommersiella hyreslokaler och servicefaciliteter. Visuellt skiljer sig bottenvåningen från resten av byggnaden med sin fasad av robusta mörka material. Resten av byggnaden är klädd med aluminiumplåtar, som är bearbetade på olika sätt för att skapa en rå och levande fasaddesign. Både de skiftande fasadstrukturerna och byggnadernas höjd utgår ifrån områdets historia. Bebyggelsen sträcker sig från det nya torget Stjerneplads ner till första parkett vid Limfjorden.

Läs mera

Fler projekt | Bostäder

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.