Duemosepark, 1:a till 3:e etappen. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller (2. etp)

Duemosepark, 1:a till 3:e etappen

C.F. Møller har tagit fram en plan för en samlad bostadsbebyggelse för hela området Duemosepark i Farum, ett område i kommunens östra del, med utsikt över åkrarna mot Stavnsholt.
 Duemosepark, 1:a till 3:e etappen. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller (2. etp)
Fakta

Uppdragsgivare

PFA Byg (1. etape) Hoffmann (2. og 3. etape)

Adress

Farum, Denmark

Omfattning

5 000 m² (1. etape), 5280 m² (2. etape) og 3000m² (3. etape)

År

1994-95 (1. etape), 2006-2010 (2. og 3. etape)

Entreprenör

Hoffmann A/S

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Planen omfattar tre etapper. Den första består av 52 respektive 54 lägenheter, grupperade i enheter som vetter mot ett gemensamt grönområde, vilket avspeglar den stigande terrängen. Den tredje etappen, som fortfarande återstår att bygga, omfattar en välvd radhusbebyggelse, som får avsluta grönområdet. Karakteristiskt för den både teglade och vitputsade bebyggelsen är att bostäderna integrerats i terrängen på ett sätt som gör att de upplevs som en naturlig del av landskapet.

Läs mera

Fler projekt | Bostäder

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.