Klitheden bostäder, Blokhus. C.F. Møller. Photo: Torben Eskerod

Klitheden bostäder, Blokhus

Bebyggelsen integrerar olika bostadstyper – radhus, gårdshus och friliggande villor – i en enkel och tydlig plan och arkitektur.
 Klitheden bostäder, Blokhus. C.F. Møller. Photo: Torben Eskerod
Fakta

Uppdragsgivare

Kaae-gruppen A/S

Adress

Hune, Denmark

Omfattning

135 bostäder

År

2003-2005, 2005-2008

Tävling

1:a pris i arkitekttävling. 2003

Ingenjör

Korsbæk & Partnere Rådgivende ingeniørfirma

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • 1:a pris i arkitekttävling. 2003

Bostadsbebyggelsens huvudidé utgår från naturområdets landskapsmässiga kvaliteter: sandhed och barrskog. Bebyggelsen integrerar olika bostadstyper – radhus, gårdshus och friliggande villor – i en enkel och tydlig plan och arkitektur. Alla bostäderna är utformade för optimal utsikt och dagsljusinsläpp.

Läs mera

Fler projekt | Bostäder

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.