Nordre Havnepromenade. C.F. Møller. Photo: Martin Schubert

Nordre Havnepromenade

Norra Hamnpromenaden är ett nytt hamnnära bostadsområde i Nørresundby vid Ålborg på Limfjordens solsida. Projektet omfattar ungdomsbostäder, moderna familjelägenheter, en SuperBrugsen butik, samt en mindre näringslivslokal. Som genomgående tema har man använt samma tegel i alla husen.
 Nordre Havnepromenade. C.F. Møller. Photo: Martin Schubert
Fakta

Uppdragsgivare

Raundahl Moesby, TN Udvikling, och Nørresundby Boligselskab

Adress

Aalborg, Denmark

Omfattning

185 bostäder, 15700 m² (111 ungdomsbostäder og 74 lägenheter)

År

2014-2018

Ingenjör

Niras

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Projektet omfattar dessutom en landskapsbearbetning som bl.a. består av en hamnpromenad med mångsidiga rekreationsplatser, där alla hamnens nuvarande användare tillgodoses.

Hamnen har historiskt sett präglats av en arkitektur som strävar mot himlen, med smala byggnadsprofiler, silor, kranar och skorstenar. De båda bostadstornen med totalt 111 ungdomsbostäder och 17 ägarlägenheter hämtar inspiration från detta. Tornen är var för sig uppdelade i två smala, höga volymer i tegel, vilket ger tornen en extra robust karaktär med referenser till forna tider lagerbyggnader.

Mellan de båda bostadstornen har det uppförts en byggnad med 12 uthyrning - och ägarlägenheter samt en mindre näringslivslokal i markplan ut mot fjorden. Byggnaden är placerad på en sockel som ger en naturlig uppdelning av semiprivata och offentliga umgängesytor utomhus.

På piren – med vatten på tre sidor – har det uppförts 45 moderna familjebostäder i en huslänga med en unik placering vid pirkanten, med Limfjorden på den ena sidan och den inre hamnbassängen på den andra. Huset delas upp arkitektoniskt i tornliknande volymer som skapar höga och smala profiler mot fjorden.

Som ett överordnat grepp är alla byggnader placerade på en sockel, som dels skyddar mot högvatten, dels skapar utrymme för en rad offentliga platser. Plinten bearbetas med trappor, sittsteg och planteringar med härdiga gräsarter samt trädplanteringar.

SuperBrugsen-butiken har byggts i hårdbränt tegel i kombination med panelpartier i aluminium och stora fönsterpartier.

Läs mera

Fler projekt | Bostäder

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.