Nimbushuset. C.F. Møller. Photo: Torben Eskerod

Nimbushuset

Fasaden på flervåningsfastigheten Nimbushuset på Frederiksberg innebär ett nytänkande vad gäller användningen av skaltegel. Elementfasader präglas vanligtvis av breda fogar, som i en monoton struktur förbinder de prefabricerade delarna.
 Nimbushuset. C.F. Møller. Photo: Torben Eskerod
Fakta

Uppdragsgivare

De Forenede Ejendomsselskaber (DFE)/Aicon

Adress

Köpenhamn, Denmark

Omfattning

2 500 m2

År

2006-2008

Tävling

1:a pris i arkitekttävling. 2006

Entreprenör

Aicon

Ingenjör

Aicon

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • 1:a pris i arkitekttävling. 2006

För att undvika ett enformigt uttryck har C.F. Møller utvecklat en ny typ av betongelement, där skalteglet växlar i djup. Det skapar ett spel av förskjutningar, och fogarna hamnar i skuggan. Samtidigt bildas ett fasadmönster som korresponderar med väggarnas mönster på Frederiksbergs äldre fastigheter.

Nimbushusets fasad karakteriseras för övrigt av de grafiska motiven med Nimbus-motorcyklar på altanglaset. De berättar om platsens historia – det var ju här motorcyklarna en gång i tiden tillverkades.

Uppdraget är ett försöksprojekt initeret av De Forenede Ejendomsselskaber. Projektet är en del av konceptet Bedre Billigere Boliger, vars mål är att utveckla nya bostäder som förenar nytänkande och upplevelserik arkitektur med extremt låga byggkostnader.

Läs mera

Fler projekt | Bostäder

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.