Gertrudehus. C.F. Møller. Photo: Peter Sikker Rasmussen

Gertrudehus

På Ørestad Boulevard ligger Gertrudehus som med referens till det närbelägna naturreservatet har försetts med en grön och levande gårdsmiljö. Men här finns även en tydlig referens till Köpenhamns klassiska brokvarter.
 Gertrudehus. C.F. Møller. Photo: Peter Sikker Rasmussen
Fakta

Uppdragsgivare

Bellakvarter A/S

Adress

København S, Denmark

Omfattning

13 748 m², 166 bostäder

År

2019-

Entreprenör

V8 Construction

Ingenjör

MOE

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Gertrudehus består av 166 moderna och rymliga lägenheter med optimala dagsljusförhållanden och planlösningar som skapar förutsättningar för en hög livskvalitet. De ljusa och välkomnande bostäderna har utgång till egen altan, takterrass eller trädgård.

Gertrudehus har byggts med utgångspunkt i de arkitektoniska särdrag som kännetecknar Köpenhamns byggnadsstil. Byggnaden är utformad som en öppen blockstruktur, omgiven av en grön och levande gårdsmiljö. Gården är utformad som en gemensam utomhusyta för de boende med plats för både lek och umgänge. På gården har träd och höga gräsarter planterats med inspiration från det närbelägna naturreservatet. Ingångar och en cykelparkering är tillgängliga från gården.

Varierad och välkomnande arkitektur

Gertrudehus är huvudsakligen byggt i tegel i jordfärger. Detta material präglar stora delar av Köpenhamn och får med tiden en vacker patina. För att skapa variation i fasaderna används tegel med olika nyanser och detaljer som skapar olikheter i fasaderna utan att påverka helhetsbilden. Utstickande eller indragna fasaddetaljer och skiftande material skalar ned byggnadens volym och skapar en varierad arkitektur som upplevs välkomnande av både boende och besökare. Mot Ørestad Boulevard avslutas byggnaden med ett torn vars fasad försetts med en specialdesignad relief. Vita, infärgade betongelement skapar en karakteristisk relief med former och mönster som refererar till Köpenhamns klassiska tegelhus. Tornet med sin ljusa färg är en tydlig markör och ett landmärke i Ørestad.

Läs mera

Fler projekt | Bostäder

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.