Allerød Kulturtorv. C.F. Møller

Allerød Kulturtorv

Allerød Kulturtorv omfamnar stadens historia och fokuserar på hållbarhet, välbefinnande och gröna oaser, där arkitektur, material och klimatsmarta lösningar noggrant väljs ut. Projektet omfattar tre fastigheter med cirka 100 lägenheter, ett café, 800 m² offentliga platser och en parkeringskällare. Bostäderna innehåller en mix av storlekar och typer för att stödja att Allerød är en stad för alla. Det ger utrymme för unga som söker en mindre men välplanerad lägenhet, samt familjer som vill ha ett radhus nära staden och äldre som vill bo nära både stad, natur, kultur och kollektivtrafik. Varje bostad har en privat uteplats i form av en balkong, takterrass eller trädgård. De förändrade fasadmaterialen och de indragna taken, samt användningen av sadeltak och trappstegstak, anpassar byggnaderna till omgivningen och refererar till stadens industrihistoria. De nya byggnaderna är nära kopplade till nya stadsrummen för att stärka det sociala livet mellan byggnaderna.
 Allerød Kulturtorv. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

AkademikerPension

Adress

Allerød

Omfattning

9 864 m²

År

2022

Ingenjör

NIRAS

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

Urban Power

Andra samarbetspartners

Kuben Management

Stadens välkända teater, Mungo Park, får en ny grön torgplats, som också fungerar som plats för nya föreningslokaler på 800 m², belägna i bottenvåningen i en av de nya byggnaderna. Dessutom får stadens bibliotek en ny torgplats, omgiven av Bibliotekshusen, som också kommer att ha ett café med möjlighet till servering utomhus.

Hållbara åtgärder

De nya byggnaderna kommer att uppfylla frivillig CO₂-klassificering och sträva efter ett lågt koldioxidavtryck samtidigt som de blir Svanen-certifierade. Detta uppnås bland annat genom användning av hållbara material och lösningar som gult tegel, som är karakteristiskt för stadens centrum, kompletterat med trä. Detta refererar även till stadens historiska tegel- och sågverk samt den fortsatta betydelsen av träförädling i stadens verksamhet och historia. Projektet inkluderar även biodiversitetsbäddar och regnvattenbäddar för att främja biologisk mångfald och hantera regnvatten som hållbarhetsåtgärder.

Läs mera

Fler projekt | Bostäder

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.