Kanalgaarden. C.F. Møller. Photo: PLACES

Kanalgaarden

Blandad bebyggelse som sammanför generationer, bostäder och företag i en hållbar kvartersbebyggelse som är både anpassad till omgivningen och har sin egen särpräglade karaktär.
 Kanalgaarden. C.F. Møller. Photo: PLACES
Fakta

Uppdragsgivare

ATP Ejendomme og fsb

Adress

København

Omfattning

17 300 m²

År

2021-2025

Entreprenör

V8 Construction

Ingenjör

Artelia

Arkitekt

C.F. Møller Architects och WERK

Landskap

C.F. Møller Architects och WERK

Visionen att föra samman olika livsstilar utgör grunden för utvecklingen av Kanalgården, som ligger på en liten hörntomt och markerar ingången till Arenakvarteret i Köpenhamn, med Arenakvarterets skola och Royal Arena som grannar. Trots platsens begränsade storlek har projektet lyckats skapa en stor byggnad med familje- och seniorboende, enbostadshus, offentliga och privata studentbostäder, kommersiella utrymmen samt en livsmedelsbutik och ett kafé. Kanalgården smälter in i sin omgivning tack vare olika höjder och arkitektoniska detaljer.

Byggnaden är L-formad och har fyra olika höjder med 13 våningar mot Ørestads Boulevard som den högsta, och trappor ner till fem våningar mot Royal Arena. Alla gemensamma utrymmen är placerade mot varandra och en gemensam takterrass vetter mot en gemensam innergård. Detta stöder alla generationer som möts och blandas för att skapa sociala gemenskaper.

Hållbara material och fina detaljer

Kanalgården är byggd i gult och rött tegel, vilket understryker en klassisk dansk byggnadstradition och passar in i området, samtidigt som Kanalgården skiljer sig från sina närmaste grannar som ett bostadshus.

På fastighetens innergård finns gröna öar med planteringar som ramar in ingångarna och skapar gröna oaser för vistelse och umgänge. Familjebostäderna har egna balkonger, medan ungdomsbostäderna har gemensamma balkonger som stärker den sociala sammanhållningen bland de unga invånarna.

Fönstren har infällda tegelramar i sin egen färg, vilket ger karaktär. Detta, tillsammans med det klassiska murverket på bottenvåningen, bidrar till byggnadens välkomnande karaktär och anpassning till omgivningen. Alla oanvända takytor är antingen gröna eller solcellsbelysta. Byggnaden är certifierad DGNB Gold.

Läs mera

Fler projekt | Bostäder

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.