Valand Kvarter 5. C.F. Møller

Valand Kvarter 5

Valand Kvarter 5 är ett nytt modernt bostadskvarter i Kungsbacka med lägenheter som kompletteras med radhus. Kvarter 5 utformas med fokus på innovation och hållbart byggande med synergier mellan individen, bostaden, kvarteret och stadslivet.
 Valand Kvarter 5. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Aranäs AB

Adress

Kungsbacka

Omfattning

9 000 m² BTA

År

2021

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Valand Kvarter 5 är ett urbant bostadskvarter som ger ramar åt en cirkulär och hållbar arkitektur som bidrar positivt till klimatmålen och gynnar hälsa och välbefinnande. Visionen är en stark kvarterskänsla med värdeskapande synergier mellan det privata och publika, samt inne och ute. Generösa och glasade lokaler över hörn längs Valands Promenad och tydligt artikulerade bostadsentréer längs tvärgatorna bidrar till stadslivet. Trä och hållbara material i både stomme och fasad definierar kvarterets karaktär. Urbana träfasader i kombination med återbrukat tegel ger kvarteret ett unikt och samtida uttryck.

Kvarterets utformning optimerar ramarna för att boende lätt ska ha tillgång till gemensamma funktioner och objekt. Den gemensamma bostadsgården och de tre takterrasserna är tillgängliga från samtliga trapphus och är utformade för att skapa synergier mellan individ, gemenskap, kvarter och stadsliv. Genom att skapa gemensamhetslokaler i anslutning till takterrasserna skapas förutsättningar för hemarbete, att träffa grannar eller organisera en fest.

En hållbar oas i staden

Den semi-privata bostadsgården är utformad utifrån visionen att gemenskapsfunktioner prioriteras över de privata och att skapa en radikal grönskande gård som tar naturen till tröskeln. Ett stort växtdjup på garagets bjälklag ger goda förutsättningar för ett rikt och diversifierat växtliv, stora träd, reselienta ekosystemtjänster och hållbar hantering av dagvatten.

En handelsträdgård i showroomformat kallad ”Gröna villan” i anslutning till gården är en plats där kunder kan se och beställa växter för trädgårdar och balkonger. Gården är en del av butikens utställningsyta och får därmed en växlande möblering genom stolar, krukor och även växter, vilket gynnar både butiken och de boendes trädgård. I förlängning av det uppmuntras även de boende att odla fram växter och plantera dem i trädgården. Den prunkande, vilt växande och föränderliga gården kompletteras med stora ´pelare´ för klätterväxter vilket skapar känslan av en grön oas i staden.

Allt material som används i gårdens gestaltning består i sin helhet av återbrukat material. Olika typer av markbeläggning sorteras och används sen som markstenar. Materialen varvas och bildar slutligen ett lapptäcke av olika material.

Läs mera

Fler projekt | Bostäder

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.