Fjordbyen, Haderslev Hamn. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Fjordbyen, Haderslev Hamn

Första etappen i masterplan med 10 holländskinspirerade hus på 150-170 m2 samt 24 lägenheter.
 Fjordbyen, Haderslev Hamn. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Uppdragsgivare

Jyske BOLIG a.s.

Adress

Haderslev, Denmark

Omfattning

4 700 m²

År

2006-2008

Tävling

Vunnit i anbudsrunda. 2005

Ingenjör

Hundsbæk & Henriksen

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

Med stöd från Landsbyggefonden

Pris
Pris
  • Vunnit i anbudsrunda. 2005

Den gamla hamnen i Haderslev håller på att förvandlas till en stadsdel med bostäder, företag och rekreationsområden, allt efter en masterplan från C.F. Møller. Planen omfattar en etappvis ombildning av industrihamnen med tre kulturcentra: en kultur-ö (där två industrisilon får stå kvar som landmärken), ett nytt offentligt servicecenter samt en strandpark för avkoppling och rekreation. Runt allt detta, och ända fram till vattnet, växer en ny stadsdel upp med bostäder och lättare verksamheter. Bostadsområdet Fjordbyen är den första etappen i masterplanen, och består av 10 holländskinspirerade hus på 150-170 m2 samt 24 lägenheter vid Haderslev Fjord.

Läs mera

Fler projekt | Bostäder

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.