Sundmolen, CPH Porthouse. C.F. Møller. Photo: Mads Frederik

Sundmolen, CPH Porthouse

I inre nordhamnen, Köpenhamn, blir byggt 86 nya bostäder på Sundmolen. De nya bostäderna på Sundmolens byggområde 5.05 tar sin utgångspunkt i den typiska köpenhamnska karréstilen och bygger vidare på historien om den traditionelle byggnadssätten från Nørrebro, Vesterbro och Østerbro.
 Sundmolen, CPH Porthouse. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

CASA A/S

Adress

Köpenhamn, Denmark

Omfattning

8 000 m², 86 lägenheter

År

2016-2019

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Byggområdet är ett av de mest centralt placerade i den nya planen för utvecklingen av hela Sundmolen, och det finns en tydlig vision här – platsen ska fungera som framtidens hållbara stad, där ska ha en tydlig grön prägel, där de befintliga packhusen ska bevaras och integreras, och där stadsrum längs vattnet ska skapa en ny, unik plats i Köpenhamn.

Höjden på husen anpassas efter de omgivande gröna rummen och utsikten över hamnen, för att på så sätt kunna skapa behagliga ljus- och skuggförhållanden. Det kommer att skapas passager i byggnadens hela höjd, vilket bidrar till att leda in ljus i både innergårdarna och bostäderna. Passagerna skapar samtidig en naturlig sammanhäng mellan de gemensam gröna stadsrummen och bostädernas inre gård. Dessutom ger passagerna bostadsprojektet ett vertikalt uttryck, som kontrasterar till Sundmolens fyra bevarade packhus, vilka karakteriseras av ett markant horisontellt uttryck.

Läs mera

Fler projekt | Bostäder

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.