Køge Åhavn. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Køge Åhavn

Køge Åhavn är ett bostadsområde vid hamnen i centrala delen av Køge. Bebyggelsen är utformad som radhus med byggnader med två till tre våningar.
 Køge Åhavn. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk
Fakta

Uppdragsgivare

JM Danmark A/S

Adress

Køge, Denmark

Omfattning

11 000 m² (88 bostäder)

År

2003-2007

Entreprenör

NCC (etape 1) Enemærke & Petersen (etape 2)

Ingenjör

Grontmij | Carl Bro

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Huvudplanen är utformad som parallella rader vilka är orienterade så att de mellanliggande gaturummen är vända mot vattnet. Längorna är samtidigt förskjutna i förhållande till varandra så att raderna öppnar sig mot vattnet.

På det sättet skapas därmed en förbindelse mellan de enskilda bostadsterrasserna och trädgårdarna till hamnområdet. Genom området finns ett system med gemensamma rekreativa platser vilka binder samman bebyggelsen.

Läs mera

Fler projekt | Bostäder

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.