Dannevirkestræde. C.F. Møller. Photo: KUBEN

Dannevirkestræde

Bebyggelsen med sammanlagt 20 bostäder ligger i centrala Haderslev, där Svartbrödramunkarna på sin tid höll till – därav gatunamnet Klosteret. Tomten vetter mot söder, ned mot Møllestrømmen, och erbjuder därmed idealiska möjligheter för goda boendevillkor samt omedelbar och attraktiv närhet till både stadslivet och vattnet.
 Dannevirkestræde. C.F. Møller. Photo: Torben Eskerod
Fakta

Uppdragsgivare

Kuben Byg

Adress

Haderslev, Denmark

Omfattning

3 000 m²

År

2002-2007

Entreprenör

Dansk Boligbyg

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Bebyggelsen har samma urbana struktur som Haderslevs centrum i övrigt: en tät bebyggelse med små torg och intima och levande rum. Byggnaderna är två respektive tre våningar höga. Husen följer terrängens fall, och de enskilda byggnaderna vrider sig gradvis i förhållande till varandra, så att utsikten över Møllestrømmen kan upplevas överallt.

Bebyggelsen är utformad så att två stråk skapar förbindelse mellan staden och vattnet. Det ena, en offentlig gångväg, leder från gatan ned längs bebyggelsens östsida, och här utnyttjas områdets kvaliteter – de gamla murarna och de vackra träden. Det andra stråket går från klosterbebyggelsens port, Dannevirkeporten, genom de inre gårdsrummen, och avslutas vid bron vid Møllestrømmen.

Bostädernas formspråk är enkelt, rakt på sak och ljust, och de utgör ett därmed ett naturligt, modernt element i Haderslev.

Läs mera

Fler projekt | Bostäder

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.