Rungsted Sundpark. C.F. Møller

Rungsted Sundpark

Bostadsbebyggelse norr om Rungsted hamn, bestående av 15 hyreslägenheter och ett gemensamt hus.
 Rungsted Sundpark. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Rungsted Sundpark A/S

Adress

Rungsted, Denmark

Omfattning

1 820 m2

År

1996-1997

Ingenjör

Birch & Krogboe Francesco Morelli (el)

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • Hørsholms kommuns byggnadspris. 1997

Bebyggelsen ska påminna om traditionell strandbebyggelse, och består av radhus och friliggande villor, en till tre våningar höga. Villorna är svagt förskjutna i förhållande till varandra, vilket gör att områdets unika möjligheter till ljusinsläpp och utsikt över Öresund tillvaratas på bästa sätt. Husen präglas av en enkel, tidlös arkitektur, där några få element bidrar till att skapa identitet: stora burspråk med en framskjuten placering i förhållande till fasaden fungerar som ett slags ögon mot vattnet.

Läs mera

Fler projekt | Bostäder

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.