Havneholmen. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Havneholmen

Havneholmen i Aarhus består av sammanlagt 400 bostäder på en av stadens mest attraktiva tomter vid hamnen. Projektet kombinerar stadsutveckling, fokus på mikroklimat och en önskan om att skapa mångfald vid vattnet.
 Havneholmen. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Uppdragsgivare

Pensam och TopDanmark

Adress

Aarhus, Denmark

Omfattning

38 000 m² bostäder, 14.500 m² underjordisk parkering

År

2012-2017

Byggherrerådgivning

NIRAS

Entreprenör

NCC Construction

Ingenjör

COWI

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • 1:a pris i ttävling. 2012

Havneholmen ligger på första parkett mot Aarhusbukten och består av en rad höga, smala byggnader med karaktäristiska stålbalkar på taken. Balkarna är en referens till de klassiska kanalhusen med sina utvändiga kranar.

Byggprojektet är en viktig del av arbetet med att skapa en attraktiv ny stadsdel vid hamnen, omgiven av vatten och i nära kontakt med rekreationsområdena och småbåtshamnen.

Genom att blanda mindre lägenheter med två rum och stora familjebostäder med fem rum har önskan varit att ge befolkningen i Havneholmen en mångsidig sammansättning där alla har utsikten och närheten till vattnet gemensamt. Dessutom är 140 av bostäderna inriktade mot seniorer. Projektet har fokuserat på ett sunt inomhusklimat med generösa mängder dagsljus från väl upplysta vardagsrum, ventilation med värmeåtervinning och egen altan till samtliga bostäder.

Havneholmens gemensamma gårdsrum i hjärtat av bebyggelsen erbjuder möjligheter till lugn och ro via uppehållsplatser och gröna planteringar. Dessa har ett gemensamt strandängstema med bland annat grästuvor, prydnadsgräs och elefantgräs.

Under kommande år blir Havneholmen närmaste granne till Generationernes Hus, som med äldrebostäder, vårdbostäder och dagcenterplatser samlar äldre, barn och unga under samma tak – något som understryker önskan om mångfald i den nya stadsdelen. Planlösningen säkerställer därtill en bilfri miljö för fotgängare och cyklister, med bland annat en nedfart till ett underjordiskt pareringsgarage vid infarten till området.

Läs mera

Fler projekt | Bostäder

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.