Svinget - Bostäder i Nye. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Svinget - Bostäder i Nye

Hemmen i den nya stadsdelen NYE byggas enligt hållbara principer norr om Århus. Den övergripande arkitektoniska vision för den nya stadsdelen är att kombinera det bästa från både stadskärnan och förorten. NYE ska både vara grönt och ha ett aktivt stadsliv, och helhetsplanen fokuserar särskilt på utrymmena mellan byggnaderna.
 Svinget - Bostäder i Nye. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Uppdragsgivare

Tækker Group

Adress

Nye, Denmark

Omfattning

7 500 m²

År

2014-

Byggherrerådgivning

NIRAS

Ingenjör

Tækker Rådgivende Ingeniører

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • 1:a pris i arkitekttävling. 2014

C.F. Møllers förslag till bostäder och livsmedelsbutiker längs den kommande stadsgatan utgår från områdets böjda form och fördelaktiga läge på en sydsluttning för att skapa en elegant stigande rad byggnader som reser sig från 3 våningar i öst till 4½ våningar i väst och understryker landskapets form.

Tillsammans med grannbebyggelsen, som har utformats av arkitektfirman BIG, bildar planen en spiralformad rörelse in mot en gemensam offentlig ”blå plats” som utgör en rekreativ del av områdets regnvattenhantering.

De enskilda, rektangulära byggnadskropparna längs stadsgatan är lätt roterade i förhållande till varandra. Detta skapar framträdande hörn där bostäderna får utsikt och dagsljus längs med byggnaden och gemensamma ingångar får en naturlig placering som är enkel att hitta. Bostäderna i ett eller två plan är alla väl upplysta och har tillgång till uteplatser som trädgårdar, altaner och/eller takterrasser med gröna planteringar. Altanerna är vända åt söder och ger ljus och luft åt lägenheterna samt utsikt över Egå Engsø och Aarhusbukten. Samtidigt fungerar de som solskydd för bostäderna.

Läs mera

Fler projekt | Bostäder

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.