Getteröverket i Varberg. C.F. Møller. Photo: Places Studio

Getteröverket i Varberg

Getteröverket i Varberg utvikles til et tilgjengelig og landskapsintegrert ressursanlegg, som visuelt smelter inn i omgivelsene og legger til en ny aktivitetssti for besøkende.
 Getteröverket i Varberg. C.F. Møller. Photo: Places Studio
Fakta

Byggherre

Vatten & Miljö i Väst (VIVAB)

Adresse

Varberg, Sverige

Omfang

92 000 m²

År

2022

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andre samarbeidspartnere

Bilder: Places studio

Kystbyen Varberg i Vest-Sverige er i sterk vekst, med jernbanetunnel og nytt stasjonsområde som bygges, samt et nytt boligområde utvikles, noe som gjør at byen kan skape nye forbindelser til havet. Som følge av byens utvidelse må Getteröverket avløpsrenseanlegg vokse med.

I stedet for å være et utilgjengelig renseanlegg for avløpsvann, skal Getteröverket utvikles til et sirkulært ressursanlegg, og vil bli en modell for hvordan industrieiendommer i bymiljøer kan utvikles i fremtiden.

Innovativ ernæringsfabrikk og kunnskapsknutepunkt

Det skal lages en grønn og vannrik aktivitetssti som bringer rekreasjonsverdier og økosystemtjenester til området. En bred gang- og sykkelvei fører publikum gjennom eiendommen. Utvidelsen av ressursanlegget oppnås gjennom et landskapsintegrert bygg med rike grønne tak, som integreres og gjøres tilgjengelig i parkmiljøet gjennom skrånende takflater. Ressursanlegget smelter derfor smakfullt inn i omgivelsene. Siloformede glassbygg gir publikum et innblikk i ressursverkets virksomhet.

Tekniske anlegg i parkmiljøet som utløp for renset vann gis kunstnerisk uttrykk og deres funksjon tydeliggjøres med informasjonsskilt. Takket være innovativ teknologi er ressursanlegget klimanøytralt. Dette reduserer klimagassutslipp og mikroforurensninger, og øker gjenbruken av næringsstoffer og renset avløpsvann.

Et torg med kunnskapsknutepunkt inviterer publikum til å benytte seg av den nye tilknytningen til byen. Kunnskapsknutepunktet er en ny attraksjon der barn og voksne blir opplyst og informert om viktigheten av et sirkulært ressursanlegg i byen.

Les mer

Flere prosjekter | Industri/Infrastruktur/Landskap

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.