Hjärtat i Ikast

 Hjärtat i Ikast. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Uppdragsgivare

Ejendomsselskabet ISIB A/S (ejet af Bestseller HEARTLAND og Ikast-Brande kommune), Realdania og Lokale- og Anlægsfonden

Adress

Ikast, Denmark

Omfattning

3660 m² + 37500 m² aktivitetsband

År

2015-2018

”Hjärtat” i Ikast är den nya samlingspunkten i Ikast som kombinera undervisning, aktiviteter, gemenskap, motion och lek på nya sätt.

Första steg av Ikast-Brande kommuns visionsplan Vision Vestergade är nu tagit med det nya ”Hjärtat”, som är en stor utvidgning av den internationella skolan Iksat-Brande. Utvidgningen blir en mötesplats där meningsfulla relationer mellan olika samhälls- och åldersgrupper kan uppstå. Med projektet etableras byggnader och utomhusytor som skapar och främjar ett inkluderande och integrerande socialt och kulturellt möte.

Utvidgningen har sporthall, multifunktions- och undervisningslokaler, socioekonomiska arbetsplatser, bl.a. i form av ett kafé, och kontorlokaler. Projektet ska göra undervisningslokalerna på skolan ännu bättre, men ska samtidigt skapa en ny mötesplats centrerad runt ett område i snabb utveckling i Ikast. ”Hjärtat” kommer att få ett aktivitetsband runt sig med stora möjligheter till gemenskap, motion och lek.

GÅ TILL MEDIA LIBRARY
VISA MER OM PROJEKTET

Team

Entreprenör

KPC

Ingenjör

Ingeniør'ne

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Landscape

Konstnär

Kjerstin Bergendal
Cai-Ulrich von Platen
Jørgen Carlo Larsen

Andra samarbetspartners

Cubo Arkitekter: Vision Vestergade

Pris

 • ICONIC AWARDS; Innovative Architecture - Winner. 2019
 • The Chicago Athenaeum - International Architecture Award. 2019
 • Nominerad för Architecture of Necessity. 2019
 • Årets Byggeri 2018 - Hædrende Omtale. 2018

Energi och miljö

Minimering av köldbryggor

Dagsljus och solinsläpp

Solceller/solvärme

Ventilation

Energifönster

Regnvattenanvändning

Prefabricerade element

Flexibilitet

Lågenergistandard (2015)

Referenser

 • 2019 Archiworld #284, p. 138-147
 • 2019 C3 #399, p. 96-111
 • 2019 md #1, p. 10-17
 • 2019 sb #1, p.1, 20-25
 • 2019 Speech #21, p. 18, 26-27, 39-43
 • 2018 Byggeri #10, p. 34-37
 • 2018 Byggeri+Arkitektur #89, p.44-45
 • 2018 Premier Construction #26, p. 30-37

Utbildning

NYA ISLANDS BRYGGE SKOLA

Ny högstadiebyggnad på Islands Brygge som sätter ramarna för kroppsligt, sinnligt och erfarenhetsbaserat lärande med särskilt fokus på mat och rörelse.

NYA SIMAC

Nya SIMAC (Svendborg International Maritime Academy) är ett fyrtorn för framtidens undervisningsinstitutioner som tack vare integrationen mellan stad och hamn lyser klart.

VIA UNIVERSITY COLLEGE, CAMPUS HORSENS

Nytt visionärt universitetsområde som samlar en rad utbildningar i en levande och aktiv undervisningsmiljö med stark förankring i staden.

AARHUS UNIVERSITET

Aarhus Universitet – uppfört 1931 och utbyggt fram till i dag – är ett unikt och integrerat universitetscampus med en enhetlig arkitektur, bland annat i form av den konsekventa användningen av gult tegel och byggnadernas samhörighet med landskapet.

CBS - CAMPUS IN SOCIETY

Masterplan för Copenhagen Business School på Frederiksberg med ambitionen att skapa ett av världens bästa stadsintegrerade campusar.

HJÄRTAT I IKAST

”Hjärtat” i Ikast är den nya samlingspunkten i Ikast som kombinera undervisning, aktiviteter, gemenskap, motion och lek på nya sätt.

NYA TIUNDASKOLAN

Tiundaskolan är en modern grundskola med förskola som är attraktiv, trygg och tillgänglig för alla.

TÄBY PARK SKOLA

Förslaget till nya Täby Park Skola skapar stadsliv och sammanför staden med det gröna genom sin form och funktionalitet.

COPENHAGEN INTERNATIONAL SCHOOL - NORDHAVN

Ny skolbyggnad för Copenhagen International School med en öppen framtoning som knyter samman skolans lokaler med det offentliga stadsrummet.

HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE

Yrkesskola med fokus på optimala inlärningsutrymmen som kombinerar arkitektur och lärande - alla med direkt tillgång till en gemensam, samlande studiemiljö.

MONTESSORI SCHOOL BALI

Skolbyggnation på Bali inspirerats av Montessoriprinciperna, med samspel med naturen och stor rörelsefrihet för att möjliggöra inlärning genom nyfikenhet och lek.

MÆRSK TOWER, UTBYGGNAD AV PANUM-KOMPLEXET

Maersk-tornet är en state of the art-forskningsbyggnad, som med sin nyskapande arkitektur skapar optimala förutsättningar för hälsoforskning i världsklass

MOLDE KULTURSKOLE

En ny, inspirerande ram för kulturlivet på Moldes gamla fängelsetomt. Kulturskolan integrerar Moldes tidigare fängelse och rådstue, som båda är k-märkta.

DOMUS MEDIA

Komplett utvändig och invändig restaurering av Domus Media Västra flygeln och Aulan, en del av universitetsområdet från 1811 i centrum av Oslo.

NY OGNA SKOLA

Modern och framtidsinriktad inlärningsmiljö i den norska byn Ogna – och samtidigt den lokala samlingsplatsen.

TEKNISKA FAKULTETEN – SYDDANSK UNIVERSITET, ODENSE

Den Tekniska fakulteten vid Syddansk Universitet i Odense är fyra instituts gemensamma ram för en aktivt och dynamiskt forsknings- och utbildningsmiljö.

INTERNATIONAL SCHOOL IKAST-BRANDE

Ny skolbyggnad till Den Internationale Skolan i Ikast-Brande, med både skola, fritidshem och förskola.

TEKO CENTER DANMARK

Konfektions- och textilskola i Birk Centerpark vid Herning.

AALBORG UNIVERSITETS NYA HÖRSAL

Ambitionen med Aalborg Universitets nya hörsal har varit att skapa ett landmärke för universitetet – och med den centrala placeringen på Campus Sdr. Tranders också en samlingsplats för anställda och studenter.

A.P. MØLLER SKOLAN

Dansk grundskola integrerad med gymnasium avsedd för dansk Skoleförening i Sydslesvig.

IHA KATRINEBJERG

Ingenjörshögskolan Aarhus Universitet med plats för 3 000 studenter, forskare och lärare i IT-byn Katrinebjerg.

SØLVGADES SKOLA

Renovering av kulturhistoriskt skyddad skola och ny byggnad med gymnastikhall, ämnesrum och klassrum.

VITUS BERING INNOVATION PARK

Tilbygning til uddannelsesinstitutionen Vitus Bering Danmark med plads til både undervisning og iværksættere.

HANDELSHÖGSKOLAN I AARHUS

Handelshögskole uppbyggd kring en rad olika uppenhålls och gårdsrum.

NAVITAS PARK

Förslaget till Navitas Park, inrymmer Ingenjörshögskolan i Aarhus och Aarhus Maskinverkstadsskola samt en ny forskningspark för energi och hållbarhet. Utgår från det framskjutna läget i Aarhus hamn.

ÄLVSTRANDENS UTBILDNINGSCENTRUM

Om - och tillbyggnad av Älvstrandsgymnasiet till utbildningscentrum med bl.a. grundskola, gymnasium och vuxenundervisning.

AUTO COLLEGE

Ny skolbyggnad med verkstäder och klassrum för en av Danmarks största yrkesskolor inom fordonsindustrin.

BUSINESS COLLEGE SØNDERBORG

Utbyggnad av existerande skola från 1968 ritad av Jean Jaques Barüel i Sønderborg.

FÖRSKOLAN DRAGEN

En av de första institutionerna i Danmark som är uppförd som passivhus, dvs. en byggnad med minimal energiförbrukning.

HERNING GYMNASIUM

Utbyggnad och renovering av Herning Gymnasium.

FÖRSVARSHÖGSKOLAN | UDENRIGSPOLITISK INSTITUT I STOCKHOLM

Om- och nybyggnad av 20 000 m2 utbildningslokaler, bibliotek och kontor.

NOBELPARKEN, AARHUS

Komplexet omfattar byggnader för undervisning, företagsverksamhet och bostäder i norra Aarhus.

SYDDANSK UNIVERSITET, ESBJERG

Undervisningslokalerna för Syddansk Universitet i Esbjerg ligger i ett campusområde.

SJÖAUDITORIET, AARHUS UNIVERSITET

Byggnationen omfattar fem auditorier samt diverse kontor och gemensamma faciliteter.

THE POUL DUE JENSEN ACADEMY - GRUNDFOS

Undervisning och studentbostäder i Bjerringbro för Grundfos-koncernen.

DET TEOLOGISKE FAKULTET

Omvandling av det tidigare ortopedsjukhuset till teologisk fakultet vid Aarhus Universitet.

HOLTET YRKESSKOLA

Utbyggnad och ombyggnad av gymnasieskola för yrkesstudier.

ÅRHUS TEKNISKE SKOLE NORD

Huvudskola för Aarhus Tekniske Skole, som byggts på med flera avdelningar under en rad år.