Det tyska federala ministeriet för miljö - BMUV. C.F. Møller. Photo: Beauty & the Bit

Det tyska federala ministeriet för miljö - BMUV

Det tyska federala ministeriet för miljö, naturvård och kärnsäkerhet, BMU - Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit - är en hållbar byggnad med trästomme, integrerade solpaneler och ett starkt fokus på dagsljus och gemensamma grönområden.
 Det tyska federala ministeriet för miljö - BMUV. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) representerad av: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR)

Adress

Berlin, Tyskland

Omfattning

51 000 m²

År

2019-

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

SINAI Gesellschaft von Landschaftsarchitekten mbH BAL

Pris
  • 1:a pris i arkitekttävling. 2019

Belägen på en historisk plats i centrala Berlin har tanken varit att skapa en grön och öppen komposition av byggnader för att ge platsen en ny kvalitet, men som samtidigt uppfyller mycket höga krav på hållbarhet, säkerhet och integration av historiska monument och utomhusfaciliteter.

En del av komplexet skapar en komplettering och omtolkning av ett befintligt stadskvarter som innehåller BMU-enheter, som ett elegant tillägg klätt i natursten och med integrerade solcellspaneler i fasaden.

Vid sidan av det befintliga kvarteret skapas en ny, dynamisk byggnadsform. Utgångspunkten är den klassiska och funktionella kontorslayouten, som har optimerats med tanke på dagsljus, naturlig ventilation och byggnadsformer för att skapa utmärkta möjligheter att ta tillvara dagsljus och skapa vackra omgivningar för kontorsutrymmena. Byggnaden öppnar sig mot den omgivande staden och kopplar samman gröna innergårdar via en grenformad struktur med den yttre perimetern, för att släppa in frisk luft och skapa åtkomst till gröna ytor.

Byggnaden är konstruerad med bärande träkonstruktioner, vilket avsevärt minskar byggnadens kolinnehåll och miljöpåverkan.

Grön och hållbar

Innergårdarna fungerar som noder inne i byggnaden via fyra glasklädda atriumutrymmen med öppna trappor som förbinder bottenvåningen med de övre kontorsvåningarna och en takträdgård. På varje våning skapar ett loungeområde mötesplatser för raster och utbyte av kunskap och idéer i respektive kontorssektion. Detta tillsammans med ett konferenscenter och bibliotek på bottenvåningen utformat för att även fungera som ett alternativ för ”nya arbetssätt” ger extra flexibilitet i enlighet med olika användare över tid.

Byggnadens fasad inspireras av den varierande tätheten hos trädkronor, som en del av en mångfacetterad hållbarhetsstrategi baserad på enkel teknik, vilket minskar byggnadens CO2-avtryck och förbättrar komforten för användarna. Genom att integrera solcellspaneler i fasaden på en av byggnadens delar kan taket istället användas för att skapa en generös grön takträdgård som tillsammans med de gröna innergårdarna understryker ministeriets miljöambitioner och det positiva bidraget till stadsbilden.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.