WoodHub, Statligt kontorsnav, Odense. C.F. Møller. Photo: Aesthetica Studio

WoodHub, Statligt kontorsnav, Odense

Ny kontorsbyggnaden, som samlar en rad statliga myndigheter under samma tak i hjärtat av Odense, är ett pionjärprojekt för hållbart träbyggande och den största träbyggnaden i Danmark.
 WoodHub, Statligt kontorsnav, Odense. C.F. Møller. Photo: Aesthetica Studio
Fakta

Uppdragsgivare

Bygningsstyrelsen

Adress

Odense, Denmark

Omfattning

36 500 m², inkl. 5 500 m² källare

År

2021-2026

Tävling

1:a pris i arkitekttävling. 2021

Entreprenör

NCC

Ingenjör

Artelia

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • 1:a pris i arkitekttävling. 2021

Ny kontorsbyggnad som samlar en rad statliga myndigheter under samma tak i hjärtat av Odense och utgör ett pionjärprojekt för hållbart träbyggande i Danmark

Det nya kontorsnavet i Odense samlar 1 600 offentligt anställda i ett hållbart, modernt och effektivt fleranvändarhus som är noga anpassat till sina omgivningar. Byggnadens rumsliga konstruktion utgör en robust och flexibel ram för att variera förhållandet mellan kontorsplatser och sociala mötesplatser. Detta leder till att användarna kan utvidga eller minska sina olika faciliteter efter behov. I sin grundstruktur består byggnationen av två förskjutna öst- och västvända ”C”-formade kontorsvingar på tre till sex våningar som möts i en sju våningar hög gemensam flygel. I denna flygel samlas merparten av byggnadens möteslokaler så att maximal kunskapsdelning och tvärgående kommunikation mellan medarbetarna effektivt kan stödjas. Bottenvåningen innehåller mötescenter, personalmatsal och medborgarriktade funktioner och stöder stadslivet med offentlig tillgång till anläggningens inre trädgårdar, och byggnadens kantzon erbjuder nischer och möjlighet att vistas längs fasaden. Byggnaden är högst mot sitt centrum och trappas ner mot närliggande byggnader. På så sätt smälter byggnaden in i omgivningen och skapar samtidigt ett bra dagsljus och inomhusklimat. Takterrasser och upphöjda innergårdar, tillsammans med levande gröna och offentligt tillgängliga innergårdar, bidrar till att skapa rekreativa andrum och ger möjlighet till att både ta paus, hålla utomhusmöten och skapar dessutom en ökad biologisk mångfald i stadsdelen.

Flaggskeppsprojekt inom hållbart träbyggande

Projektet med sina 31 000 m² i massivt trä är ett flaggskeppsprojekt inom hållbart kontorsbyggande av denna storlek i Danmark. Synliga pelare i massivt trä och delvis synliga CLT-däckkonstruktioner används som bärande och genomgående konstruktionsmaterial. Det bidrar till både en CO₂-besparing på 5 400 ton under 50 års livslängd och en omsorgsfull arkitektur som påverkar trivseln i byggnaden positivt. Fasaderna är tillverkade av återvunnet aluminium som en sammanbindande yttre komposition i rödbruna nyanser som matchar tegelfasaderna i de omgivande byggnaderna och skapar ett ärligt, okomplicerat och raffinerat uttryck.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.