Getteröverket i Varberg. C.F. Møller. Photo: Places Studio

Getteröverket i Varberg

Getteröverket i Varberg bliver udviklet til en tilgængelig og landskabsintegreret rensningsanlæg, der naturligt indgår i omgivelserne og tilføjer et nyt aktivitetsspor for besøgende.
 Getteröverket i Varberg. C.F. Møller. Photo: Places Studio
Fakta

Bygherre

Vatten & Miljö i Väst (VIVAB)

Adresse

Varberg, Sverige

Omfang

92.000 m²

År

2022

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Architects

Andre samarbejdspartnere

Bilder: Places studio

Kystbyen Varberg i det vestlige Sverige oplever stærk vækst med opførelse af en jernbanetunnel og et nyt stationsområde, samt udviklingen af et boligområde, der kobler byen til havet med nye infrastrukturelle forbindelser. Som følge af byens vækst skal rensningsanlægget til spildevand, Getteröverket, udvides.

Getteröverket omdannes fra et utilgængeligt rensningsanlæg til at blive cirkulært, og fremstå åbent og inviterende – og være en model for, hvordan forsyningsbygninger i bymiljøer kan udvikles i fremtiden.

Videnscenter og rekreativt område

Langs bassiner ved bebyggelsen anlægges et grønt aktivitetsspor, der sammen med de blå kvaliteter fra vandet tilfører rekreative værdier og et sundt økosystem til området. Derudover, giver en bred fodgænger- og cykelsti let adgang området og rensningsanlægget for besøgende. Udvidelsen af rensningsanlægget er en landskabsintegreret bygning med grønne tage, som integreres og gøres tilgængelige i parkmiljøet gennem skrånende tagflader. Dermed falder anlægget smagfuldt ind i omgivelserne. Siloformede glasbygninger giver offentligheden et indblik i anlæggets aktiviteter.

Tekniske faciliteter i parkmiljøet, som f.eks. udløbet til renset spildevand, får et kunstnerisk udtryk, og deres funktion formidles med informationsskilte. Takket være innovativ teknologi er rensningsanlægget klimaneutralt. Dette reducerer drivhusgasemissionerne og mikroforureningen samt øger genanvendelsen af næringsstoffer og renset spildevand.

Et torv med et videnscenter inviterer offentligheden til at benytte den nye forbindelse til byen. Videnscentret er en ny attraktion, hvor børn og voksne bliver undervist og informeret om betydningen af et cirkulært rensningsanlæg i byen.

Læs mere

Flere projekter | Industri/Infrastruktur/Landskab

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.