Alviks Torn. C.F. Møller. Photo: Robin Hayes

Alviks Torn

Alviks Torn är ett skulpturalt bostadsprojekt utformat för att bli ett landmärke och tillföra stadsdelen Alvik och Stockholm – ett nytt ansikte och tydlig identitet mot Mälaren. Platsen är belägen ned mot vattnet precis i övergången mellan stad och landskap, vilket har gett inspiration till det arkitektoniska uttrycket.
 Alviks Torn. C.F. Møller. Photo: Mikael Olsson
Fakta

Uppdragsgivare

PEAB Sverige AB

Adress

Stockholm, Sverige

Omfattning

32 500 m²

År

2008-2015

Tävling

1:a pris i parallellt uppdrag och fortsatt arbete. 2008

Ingenjör

Sweco

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

Topia

Pris
Pris
  • Årets Betongarkitekt. 2016
  • 1:a pris i parallellt uppdrag och fortsatt arbete. 2008

Byggnaderna – 151 lägenheter fördelat på två bostadshus, en L-formad kvartersbyggnad åtta våningar och ett 18 våningar högt landmärke – hämtar sin yttre form och linjer från klipp struktur och branterna vid Mälarenas strand.

Den yttre formen ger varje bostad optimalt dagsljus- och utsiktsförhållanden. Lösningen möjliggör samtidigt att fria ytor kan nyttjas som torg och platser – bla en nivå med utsikt mot vattnet och en central plats som vänder sig mot staden. I bottenvåningen placeras lokaler som tillsammans med restaurang i höghusets bottenvåning ska tillföra platsen ett nytt lager av stadsliv på dag och kvällstid.

Läs mera

Fler projekt | Höghus/Bostäder

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.