Gårdsvägen Solna. C.F. Møller

Gårdsvägen Solna

Detaljplan for kontorer og boliger i Arenastaden sentralt i Solna. Målet er å skape et attraktivt, bærekraftig og levende bymiljø rundt stasjonsområdet.
 Gårdsvägen Solna. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Fabege

Adresse

Solna Stad, Sverige

Omfang

80 000 m²

År

2024

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Solna stasjon i Stockholm er et viktig kollektivknutepunkt i byen, et knutepunkt som skal bygges ut med den kommende T-bane- og regionaltogstasjonen. Området, som ligger rett øst for Solna stasjon mellom Gårdsvägen og Kolonnvägen, er inne i en stor utbygging hvor det blant annet skapes nye arbeidsplasser og boliger. Prosjektet er med sin sentrale beliggenhet og attraktive beliggenhet en viktig brikke i utviklingen av Arenastaden.

Langs Gårdsvägen skapes liv og urbanitet gjennom lokaler for service og handel i første etasjer. Gatemiljøet er utformet på syklistenes premisser og blir Solnas første såkalte sykkelgate. Trafikkhastigheten reduseres ved innsnevring av kjørebaner, noe som gir plass til grøntområder og brede fortau. De fire nye byggene har et variert uttrykk i fasade gjennom materiale, farge og struktur. Samtidig er det tilbakevendende elementer som den høye, innglassede kjelleren og terrassen som slipper inn naturlig lys, sammen med sjenerøse takterrasse som former bygningene.

Blokkstrukturen er definert av smug som skaper forbindelser mellom Kolonnvägen og Gårdsvägen og gir plass til funksjoner som innganger til garasjer, avfallshåndtering og evakuering. Det såkalte Trapptorget kjennetegnes av en stor sjenerøs trapp med innslag av grønt og integrerte sitteplasser. Torget er et sted å stoppe og forbedre bevegelsen fra Solna stasjon gjennom området.

Bærekraftig og grønt bymiljø

For å møte fremtidens krav til et bærekraftig bymiljø er detaljplanen tilpasset trerammen for alle bygg. Planens bærekraftsmål er preget av et avansert system for nedbørshåndtering og ambisiøse planer for gjenbruk av regnvann, noe som reduserer vannforbruket inne i bygningene. Transport til og fra området reduseres gjennom et innovativt og bærekraftig logistikknettverk der leveranser og avfallshåndtering koordineres. Transport foregår kun med mindre elbiler, noe som gir et renere og tryggere område med mennesker i fokus.

Les mer

Flere prosjekter | Landskap/Planlegging

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.