Snickarglädjen – modernt trädgårdskvarter. C.F. Møller

Snickarglädjen – modernt trädgårdskvarter

Snickarglädjen är ett nytt bostadskvarter i trä med 120 lägenheter i Växjö. Projektet erbjuder en hög arkitektonisk kvalitet, levande kvartersliv, hållbart byggande och integrerad landskapsdesign med syfte att skapa mötesplatser.
 Snickarglädjen – modernt trädgårdskvarter. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Klarabo

Adress

Växjö, Sverige

Omfattning

10 800 m² BTA

År

2022-

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • 1:a pris Markanvisningstävling. 2022

Kvarteret värnar om den moderna trädgårdsstadens principer med gestaltade gaturum och inramade gårdar med tydliga gränser mellan det privata och offentliga. Byggnaderna präglas med sina varierade träfasader av värme, mänsklighet och utarbetad detaljering. Utemiljöerna ger en mångfald av upplevelser med fokus på rekreation, hälsa, odling och gemenskap som får sitt epicentrum i det centralt placerade ”Hjärtat”, som består av gemensamma sociala funktioner såsom växthus, föreningslokal och långbord.

Hållbar livsstil och trygga gatumiljöer

I kvarteret erbjuds olika boendeformer som manifesteras i tre skilda byggnadstyper, alla med sina respektive karaktärer avseende skala, utformning och fasader som tillsammans bidrar med variation till området. Väl uppglasade bottenvåningar med genomgående bostadsentréer kopplar samman gata med gård och skapar tillsammans med lokalerna i anslutning till torget attraktiva och trygga gatumiljöer.

Snickarglädjen avses certifieras enligt Svanen, och ambitionen är att kvarteret genom sin utformning även ska uppmuntra till en hållbar livsstil hos de boende. Väderskyddade parkeringsplatser för cykel placeras lättillgängligt i anslutning till entréer och ett stenkast bort finns även plats för lådcykel och bilpool med laddplats. På gården erbjuds utomhusgym med löparslinga, lekplatser, och möjlighet för odling såväl i växthus som direkt i mark.

Läs mera

Fler projekt | Träbyggnader/Bostäder

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.